Lis 132019
 

Vážení spoluobčané,

jak jsem již psal, návštěvní kniha na našich stránkách musela být ukončena. Důvod je ten, že firma, která nám poskytovala programovou komponentu, ukončila činnost.

Celý článek »

Zobrazeno: 89 krát

Lis 052019
 

V pořadí 9. zastupitelstvo se konalo 4.11.2019 v jednací místnosti zastupitelstva. Program nepodpořila opozice.

Z pozvánky se dovídáme, že na programu dne jsou volby 2 radních, prodeje pozemků, kotlíkové dotace a půjčky na kotle, aquapark a tolik diskutované odměny – dary vedení města. Dále budu používat výraz dary.

Celý článek »

Zobrazeno: 246 krát

Lis 042019
 

Starostka města Kravaře svolává podle ustanovení §103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 9. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře.

Zasedání proběhne v pondělí 4.11.2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře MěÚ Kravaře, Náměstí 43, 1. patro dveře č. 205

Program jednání naleznete na webových stránkách města Kravaře.

Zde ještě přikládám odkaz na živý přenos ze zasedání: https://www.youtube.com/channel/UCWqpifQsU4XRPUfnGf6RJnQ

Zobrazeno: 30 krát

Říj 292019
 

Deváté zasedání zastupitelstva se mělo konat 6.11.2019. Termín je změněn na 4.11.2019, zřejmě proto, že někdo z koalice šestého nemá čas. A potřebný bude každý hlas. Program zastupitelům rozeslala starostka hodinu poté, co jsem doručil na podatelnu MÚ návrh Jistoty a Nové síly na doplnění programu, ale náš návrh se v programu neobjevil.

Celý článek »

Zobrazeno: 184 krát

Říj 282019
 

Vzhledem k tomu, že se na našich stránkách kupí různé spekulace o tom, zda odměny vrátit či nikoliv, zda tři aktéři celého dění někdo vyzval nebo nikdo nevyzval, uvedu zde pár faktických skutečností, které máme doloženy písemně.

Celý článek »

Zobrazeno: 155 krát

Říj 212019
 

Zastupitelé Jistoty a Nové síly vyzvali starostku Mgr. Moniku Brzeskovou a radního Ing. Petra Muczku k odstoupení z funkcí. Otevřenou výzvu otiskl říjnový Besedník, takže každý kravařský občan nyní ví, co nás k tomu vedlo. Tedy jen stručně hlavní fakta. V roce 2015 schválilo zastupitelstvo „dary“ 100 000,-Kč pro starostku Mgr. Moniku Brzeskovou a místostarostové Ing. Andreas Hahn a Ing. Petr Muczka dostali po 65 000,-Kč. Následně Ministerstvo vnitra podalo žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě a ten zrušil příslušná usnesení zastupitelstva, kterými zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí těchto „darů“.

Celý článek »

Zobrazeno: 209 krát

Zář 192019
 

Bývalo špatným zvykem, že si mocní tohoto města, přihrávali tučné odměny. Bylo to vždy na vánoce a říkali tomu dary. Jejich ovečky (rozuměj koaliční zastupitelé) jim je rok co rok odhlasovali.

V roce 2014 se do zastupitelstva dostala poprvé JISTOTA a hned jsme tyto praktiky napadli. Koaliční zastupitelé nás ale hladce přehlasovali s oblíbenou formulkou, že starostce a místostarostům závidíme jejich zaslouženou odměnu.

Celý článek »

Zobrazeno: 297 krát

Zář 122019
 

Rezignace místostarostky Mgr. Hradilové a radního Ing. Rostka na funkce odstartovaly politickou krizi, která nemá v Kravařích precedens. Hned na počátku jsem byl osloven místostarostou Schwarzem a byl jsem dotázán na náš (JISTOTY) náhled na vzniklou situaci. Informoval jsem ho, že JISTOTA bude menšinovou koalici (KDU-ČSL a ANO) tolerovat a poskytne jí tichou podporu. Nepožadovali jsme za to žádnou funkci. Následně mne požádala o schůzku starostka Mgr. Brzesková a nabídla mi funkci radního. Byl jsem touto nabídkou poctěn, ale musel jsem ji odmítnout s tím, že nebudu působit v radě, kde má jedna strana nadpoloviční většinu (v tomto případě KDU-ČSL čtyři místa ze sedmi). Stejnou nabídku na místo v radě jsem dostal zanedlouho od Ing. Weczerka a pana Jochima z KDU-ČSL a se stejnou argumentací jsem ji odmítnul.

Celý článek »

Zobrazeno: 260 krát