Zář 272021
 

Vážení naši čtenáři,

Dne 22.9.2021 proběhlo zastupitelstvo v počtu 15 zastupitelů ve Farní stodole. Zastupitelstva jsem se tentokrát z důvodu jiného pracovního vytížení nezúčastnila, přesto se mi povedlo, sledovat alespoň některé pasáže v on-line vysílání. Celý článek »

Zobrazeno: 121 krát

Zář 222021
 

Starostka města Kravaře svolává podle ustanovení §103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 18. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře.

Zasedání proběhne ve středu 22.9.2021 v 16:00 hodin ve Farní stodole v Kravařích.

Program jednání naleznete na webových stránkách města Kravaře.

Zde je odkaz na živý přenos ze zasedání: https://www.youtube.com/channel/UCWqpifQsU4XRPUfnGf6RJnQ

Zobrazeno: 49 krát

Čvn 252021
 

Zastupitelstva dne 23.6.2021 se zúčastnilo 18 zastupitelů. Omluvili se 3 zastupitelé.

Po běžném zahájení, schvalujeme návrhovou komisi a program jednání. Bereme na vědomí usnesení Rady města.

Pak oceňujeme dárce krve. Dostávají nejen „plavenku“. V Kravařích máme dárce, kteří dosud darovali krev i více než 160krát. Patří jim velké poděkování. Schvalujeme závěrečné účty. Celý článek »

Zobrazeno: 366 krát

Čvn 202021
 

Starostka města Kravaře svolává podle ustanovení §103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 18. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře.

Zasedání proběhne ve středu 23.6.2021 v 16:00 hodin ve Farní stodole v Kravařích.

Program jednání naleznete na webových stránkách města Kravaře.

Zde je odkaz na živý přenos ze zasedání: https://www.youtube.com/channel/UCWqpifQsU4XRPUfnGf6RJnQ

Zobrazeno: 41 krát

Dub 302021
 

Proběhlo dne 28.4.2021 v počtu 15 zastupitelů, bylo tedy usnášeníschopné. Po úvodních formalitách jako je určení ověřovatele zápisu, schválení návrhové komise, schválení programu. Doplňujeme bod k dotacím. Na vědomí bereme Inventarizační zprávu, zprávu o činnosti rady a zprávu o plnění úkolů minulého zastupitelstva. Prodáváme a převádíme pozemky. Schvalujeme novou obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. Celý článek »

Zobrazeno: 192 krát

Dub 212021
 

Starostka města Kravaře svolává podle ustanovení §103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 17. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře.

Zasedání proběhne ve středu 28.4.2021 v 16:00 hodin ve Farní stodole v Kravařích.

Program jednání naleznete na webových stránkách města Kravaře.

Zde je odkaz na živý přenos ze zasedání: https://www.youtube.com/channel/UCWqpifQsU4XRPUfnGf6RJnQ

Zobrazeno: 28 krát

Dub 052021
 

Zastupitelstvo města schválilo na svém únorovém zasedání odkoupení části Aquaparku, která dosud patřila Buly Aréně (BA) a další doprovodné smlouvy k majetkovému vyrovnání mezi městem Kravaře a BA. Co je na tom špatně? Špatná je dojednaná cena.

Nechci se pouštět do podrobností, které tomu předcházely, ale po posledních volbách se zdálo nemožné pokračovat dále na spolupráci v Aquaparku, tak obě strany začaly pracovat na jejím ukončení. Názory se velmi lišily. Celý článek »

Zobrazeno: 150 krát

Úno 252021
 

Zastupitelé se schází na jednání dne 24.2.2021 v 16.00 hod ve Farní stodole, přítomno je 18 členů. Jednání zahajuje starostka města. Je jmenovaná zapisovatelka, ověřovatelé zápisu, komise pro vyhotovení usnesení, vše bez připomínek. Celý článek »

Zobrazeno: 265 krát

Úno 172021
 

Starostka města Kravaře svolává podle ustanovení §103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 16. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře.

Zasedání proběhne ve středu 24.2.2021 v 16:00 hodin ve Farní stodole v Kravařích.

Program jednání naleznete na webových stránkách města Kravaře.

Zde je odkaz na živý přenos ze zasedání: https://www.youtube.com/channel/UCWqpifQsU4XRPUfnGf6RJnQ

Zobrazeno: 21 krát