Bře 022016
 

JistotaNaše zastupitelka Bc. Irena Sentenská byla v době konání zastupitelstva ve stavu nemocných, tak úkol podat informace návštěvníkům našich stránek připadl mně. Omlouvám se všem, kteří berou tyto informace jako určitý druh zábavy, že podávám většinou jen fakta.

Na desátém zasedání Zastupitelstva jsme schvalovali městský rozpočet na rok 2016. Schvalovat se měl původně v prosinci 2015, ale pro nedostatek financí na příjmové straně bylo v prosinci schváleno pouze rozpočtové provizorium a vlastní rozpočet, mimochodem schodkový jako obvykle, byl schválen nyní. Odkud přitekly finance zdůvodněno nebylo. Měl jsem k rozpočtu připraveny pozměňovací návrhy, ale byl jsem upozorněn kolegy z opozice, že:

  1. žádná změna neprojde
  2. i kdyby se nějakou změnu podařilo prosadit, tak Rada města prosadí na nejbližším zasedání rozpočtové opatření, jímž rozhodnutí Zastupitelstva zvrátí.

Pro ty, kteří se v mých slovech neorientují chci připomenout, Zastupitelstvo na počátku volebního období delegovalo svou pravomoc přijímat rozpočtová opatření na Radu města a tím se de facto vzdalo své výsady rozhodovat o obecních penězích a Rada může schválený rozpočet ohýbat (měnit) jak se jí zlíbí. Zastupitelstvo musí jen schválit základní dokument, což se stalo.

Soustředil jsem se na jednu do nebe volající položku. A to na výdaje za poradenskou a právní činnost. Každoroční výdaje našeho města hodně překračují milion Kč. Kravaře nemají právní odbor a veškeré tyto služby nakupují. Údajně u nejlepších právníků, protože naše spory jsou taky údajně velmi složité a jen tak nějaký právník si s nimi neporadí.

Pro srovnání, Opava má svůj právní odbor a náklady na stejnou položku 350 000,- Kč. Hlučín méně než 300 000,- Kč a Dolní Benešov, město srovnatelné s Kravařemi 0,- Kč, slovy NULA!

Na můj dotaz, zda se uvažuje o zřízení Právního odboru na Městském úřadu odpověděla paní starostka, že nikoli.

  • K ostatním bodům jen krátce.
  • Zastupitelstvo potvrdilo zákaz provozování hazardu na území města.
  • Zastupitelstvo schválilo odměny zastupitelů v maximální výši.
  • Vlajka pro Tibet v Kravařích vyvěšena nebude. Pro vyvěšení vlajky by byli tři zastupitelé z 18 přítomných (já mezi nimi).
  • Zastupitelstvo schválilo poskytování návratných zápůjček ke kotlíkovým dotacím.

Opět se vykupovaly pozemky pod chodníky a prodávaly městské pozemky, které užívají občané. Na zastupitelstvu byli někteří občané, kteří mají městu platit za městské pozemky, které užívají. Setkalo se to s jistou nevolí, neboť někteří z nich byli převědčení, že pozemky jsou jejich.

Diskuse na konci zasedání se nesla v duchu kritiky vedení města za neplnění předvolebních slibů.

Ing. Herbert Kahler, JISTOTA

Zobrazeno: 17 krát