Čvn 252021
 

Zastupitelstva dne 23.6.2021 se zúčastnilo 18 zastupitelů. Omluvili se 3 zastupitelé.

Po běžném zahájení, schvalujeme návrhovou komisi a program jednání. Bereme na vědomí usnesení Rady města.

Pak oceňujeme dárce krve. Dostávají nejen „plavenku“. V Kravařích máme dárce, kteří dosud darovali krev i více než 160krát. Patří jim velké poděkování. Schvalujeme závěrečné účty. Následuje společné foto a jednání pokračuje dál. Volíme předsedkyni Kontrolního výboru. Paní Bc. Irena Sentenská se vzdala své funkce a na její místo je navržená paní Bc. Petra Guldová (KDU-ČSL). Koalice kontroluje koalici. Jsem proti, někteří se zdržují hlasování.

Dotační výbor předkládá pravidla pro poskytování dotací kravařským spolkům a ostatním žadatelům. Pak schvalujeme porovnání všech položek pro výpočet ceny pro stočné za rok 2020.

Pak měníme a smlouváme pozemky. Problém nastává s pozemkem města, který od roku 1987 užívají manželé Laryšovi. Město připravilo smlouvu o narovnání, která se zastupitelům nelíbí. Nechtějí se tak lehce vzdát majetku města. Vystupuje právník města pan Mgr. Hrabovský. Vnímáme, že není něco v pořádku. Smlouvu nepodporujeme, bereme pouze na vědomí a budeme se jí zabývat v září 2021 za předpokladu, že budou nachystány veškeré doplňující materiály.

Pak už jen organizační záležitosti, diskuse a informace. Žádost o realizaci terapeutických dílen je v současné době podána na Krajském úřadě MSK. Další rekonstrukci projde i základní škola a projekt rekonstrukce MŠ v Kravařích je připraven k realizaci.

Dovídáme se, že přibližně 41 dětí nebylo přijato do MŠ.

A to nejlepší na závěr,
Odpust bude, od pátku do neděle. Bude v menším měřítku, jen pár kolotočů a stánků. Bez programu na Mezivodkách. Program bude realizován v zámeckém parku a ve farní zahradě.

V sobotu Swingový piknik – dobová kola, kostýmy, hudba, lehátka a deky. Chystá se kavárna na zámku v pravém křídle.
Neděle bude věnována seniorům – hudba pro poslech a občerstvení.

Ohňostroj nebude.

Držme si palce, ať vyjde počasí a Covid-19 nás nezaskočí.

Bc. Irena Sentenská
SNK-Jistota

Zobrazeno: 381 krát