Zář 192019
 

Bývalo špatným zvykem, že si mocní tohoto města, přihrávali tučné odměny. Bylo to vždy na vánoce a říkali tomu dary. Jejich ovečky (rozuměj koaliční zastupitelé) jim je rok co rok odhlasovali.

V roce 2014 se do zastupitelstva dostala poprvé JISTOTA a hned jsme tyto praktiky napadli. Koaliční zastupitelé nás ale hladce přehlasovali s oblíbenou formulkou, že starostce a místostarostům závidíme jejich zaslouženou odměnu.

Pro oživení paměti připomenu, že v roce 2014 to bylo 100 000,- Kč pro starostu Ing. Andrease Hahna a po 50 000,-Kč pro místostarosty Ing. Petra Muczku a Aloise Hadamczika. V roce 2015 pak 100 000,- Kč pro starostku Mgr. Moniku Brzeskovou a místostarostové Ing. Andreas Hahn a Ing. Petr Muczka dostali po 65 000,-Kč. To bylo naposledy, co byly odměny schváleny. Pak už bylo ticho po pěšině. Jenže to ticho bylo jen zdánlivé. Neustále se něco dělo, jen my kravařští zastupitelé a potažmo kravařští občané jsme nic nevěděli. Možná by tomu tak bylo i nadále, nebýt veřejné databáze Nejvyššího správního soudu, odkud se k nám klikatou cestičkou dostal rozsudek č.j. 1 As 190/2018 – 35, který můžete najít na této adrese.

Z tohoto rozsudku se dá vyčíst, že Krajský soud zrušil usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2015, číslo 9.77/2015 a) – c), kterými zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí peněžitého daru podle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) (dále jen „zákon o obcích“ – ve znění účinném do 30. 6. 2016 pozn. NSS), ve výši 100.000 Kč paní Mgr. Monice Brzeskové, ve výši 65.000 Kč panu Ing. Andreasi Hahnovi a ve výši 65.000 Kč panu Ing. Petru Muczkovi.

Žalobu ke Krajskému soudu tehdy podalo Ministerstvo vnitra. Paní starostka neinformovala zastupitelstvo ani o žalobě, ani o rozsudku Krajského soudu, který ruší usnesení zastupitelstva, i když je to její zákonná povinnost.

Budeme žádat paní starostku o vysvětlení. Budeme chtít znát žalobu Ministerstva vnitra i rozsudek Krajského soudu Ostrava. A také datum, kdy byly vrácené peníze připsány na účet města.

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, nikoli starosta. Ten se za výkon své funkce zodpovídá zastupitelstvu obce (§ 103, odst. b zákona 128/2000 sb.) Závažné porušení zákona je hlavním důvodem, proč jsme nyní pro odvolání starostky z funkce.

Ing. Herbert Kahler
JISTOTA

Zobrazeno: 323 krát