Říj 282019
 

Vzhledem k tomu, že se na našich stránkách kupí různé spekulace o tom, zda odměny vrátit či nikoliv, zda tři aktéři celého dění někdo vyzval nebo nikdo nevyzval, uvedu zde pár faktických skutečností, které máme doloženy písemně.

1) V prosinci 2015 část zastupitelstva schvaluje starostce Mgr. M. Brzeskové a mistostarostům Ing. A. Hahnovi a Ing. P. Muczkovi odměny v celkové výši 230.000 Kč.

2) V březnu 2016 vyzývá Ministerstvo vnitra vedení města k vrácení všech darů. Neúspěšně. V dubnu urguje vedení města. V červnu se MV dozvídá, že odměny nebudou vráceny.

3) Ministerstvo vnitra podává žalobu na město Kravaře. Zastupitelé nic nevědí. Nevědí ani to, že vedení města pověřuje právníky k jejich zastupování.

4) Krajský soud dává MV za pravdu. Rozhodnutí soudu nabývá právní moci. Nyní neexistuje žádné schválení odměn. Tedy nic jim nebylo schváleno, nic jim nenáleží. Vedení se to nelíbí.

5) Opět je zastupují právníci a vedení podává kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten dává za pravdu krajskému soudu. Definitivně neexistuje žádné schválení odměn. Rozhodnutí soudu je platné dle občanského soudního řádu ihned. V této době už měly být peníze na účtu města. Nebylo potřeba určovat lhůtu vrácení.

6) Žádáme o vysvětlení. Nedostává se nám. Vysvětlení v Besedníku je výsměchem kravařským občanům.

Závěr:
Podali jsme spolu s Novou Silou žádost o doplnění programu zastupitelstva, které se bude konat 4.11.2019 právě o vysvětlení celé záležitosti a vyzvali jsme všechny tři odměněné k navrácení odměn. Na pozvánce se bod programu neobjevil.

Sledujte On-line vysílání zastupitelstva.

Bc. Irena Sentenská,
JISTOTA

Zobrazeno: 190 krát