Pro 152017
 

I takový scénář mělo 21. Zastupitelstvo, které se konalo dne 13.12.2017 v 17.00 hod. Tentokrát přišli téměř všichni, jen pana Lukáše Glabasniu pracovní záležitosti nepustily na jednání.

Začali jsme jako vždy, určení ověřovatele zápisu, schválení návrhové komise, schválení programu. Vypouštíme bod 6.2 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím na rok 2018. Dotace z města se tedy dnes rozdělovat nebudou. Schvalujeme rozpočet města, náklady na právní služby jsou na 150 tisících korunách, pohoštění je na minimu. Dosáhli jsme svého cíle.

Schvalujeme odprodej pozemku bývalého zahradnictví a pověřujeme starostku města k podpisu smlouvy mezi panem Ing. Danielem Kozlem a mezi panem Lukášem Rinkou. Každému určitou část pozemků za cenu 51 Kč/m2. Jen panu Ing. Radimu Benkovi koalice nic neprodá, hlasujeme v poměru 8:12. Koalice nebere ohled na jeho činnost pro město.

Stanovujeme cenu stočného a komunálního odpadu. Bereme na vědomí zprávu o drogové prevenci, zprávu z jednání rady.

Pak už jen diskuze, za to velmi zajímavá.

Vystupuje pan Mgr. Josef Melecký a navrhuje vedení města odměny ve výši dvojnásobku jejich platu. Znamená to v souhrnu pro každého přibližně částku v rozmezích 80-100 tis. Kč. Dále se dotýká „ hospody na hřišti „ Chce uvést věci na pravou míru.

Vystupuje pan Karel Peterek, předseda MFK Kravaře. Má připravený projev. Uvádí situaci v MFK v číslech, žádá zastupitelé o spolupráci, žádá o finanční podporu, žádá a prosí… Uvádí, že město jej nechce vyslechnout. Není úředník a žádosti o dotace a projekty psát neumí.

Do diskuze vstupuje pan Alois Hadamczik. Uvádí, že „ hospodu na hřišti“ pronajal panu Josefusovi. Je to on, který zajistil na hřišti stan – přístřešek, je to on, který dotáhl dotace na opravu tribuny. Od 1.1.2018 bude hospoda volná a stan si odveze, jinak se bude muset zaplatit pivovaru v částce asi 80 tis. Kč. Stan pravděpodobně zapůjčil pivovar za odběr piva. Nesouhlasí s názorem pana Peterka. Město se stará, přiděluje dotace. Spor se vyostřuje.

Paní starostka Mgr. Monika Brzesková končí spor pozvánkou pro pana Karla Peterka. Zve jej na kafé.

Na úplný závěr vystupuje občan z Kravař, pan Zdeněk Boháč, z řad přihlížející veřejnosti a vyzývá pana Aloise Hadamczika k doložení projektu a žádosti před podáním své žádosti o dotace na dětské hřiště. Podmínky pro všechny stejné, uvádí občan. Pan Alois Hadamczik sděluje, že mu nerozumí.

Bc. Irena Sentenská
Jistota

Zobrazeno: 798 krát