Volební program Sdružení nezávislých kandidátů – JISTOTA

( SNK-J )

[fb_button]

S námi máte JISTOTU, že:

 • budeme hájit práva každého občana
 • budeme vyhlašovat referendum při důležitém rozhodování nebo z podnětů občanů
 • budeme se aktivně zapojovat do vyhlášených grantových programů, které přinesou městu finanční prostředky jak ze státních zdrojů, tak i ze zdrojů EU
 • budeme usilovat o obnovu tradic našich předků ve spolupráci s ostatními spolky

S námi ale taky máte JISTOTU, že:

 • nebudeme zneužívat média a tisk ke lžím a špatné informovanosti
 • rozhodovat a jednat budeme v souladu se zákonem a dobrými mravy
 • zamezíme korupci a úplatkářství
 • veškerá výběrová řízení budou probíhat transparentně

Program

1. Obecní kulturní dům

Zajistíme výběr lokality, přípravnou dokumentaci a prováděcí projekt. Pokusíme se o zajištění dotace z fondu EU.

2. Levnější popelnice

Ručíme se za to, že odvoz a cena popelnice budou vycházet z potřeb občanů.

3. Nová pracovní místa

Zřízením technických služeb a sběrného místa a Centra sociálních služeb nabídneme občanům nová pracovní místa.

4. Podpora Dvořisku a další investice ve městě

 • znovu otevřeme otázku protipovodňových valů na Dvořisku a dalších protipovodňových opatření ve městě Kravaře, čímž zrušíme stavební uzávěru v těchto lokalitách
 • vybudujeme dětské hřiště na Dvořisku
 • budeme se zabývat opravou povrchu komunikace Opavská a Hlučínská,
 • ozeleníme vedlejší silnice výsadbou nových stromů, vytvoříme nové aleje, zajistíme sáčky pro psí exkrementy v celém městě, větší pozornost budeme věnovat životnímu prostředí,

5. Podpora spolkům

 • spravedlivě poskytneme finanční příspěvky všem spolkům na území města na jejich činnost
 • sportoviště a tělocvičny na území města budou spolky využívat zdarma

6. Podpora rodinám

 • budeme podporovat sportovní aktivity dětí a mládeže
 • navrhneme zrušení vyhlášené historické části Koutů, čímž umožníme realizovat rekonstrukce a výstavbu rod. domků a podporou individuální bytové výstavby zabráníme vystěhovávání rodin z Kravař
 • budeme jednat o navýšení počtu míst v mateřských školkách

7. Podpora zdravotně postiženým občanům

 • vyvoláme jednání o realizaci projektu výtahu popř. plošiny pro zdravotně postižené občany na zdravotním středisku v Kravařích, budeme se spolupodílet na financování projektu
 • budeme spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb a spolufinancovat projekty v oblasti sociálního zabezpečení

8. Podpora podnikatelům a živnostníkům

 • budeme podporovat podnikání ve městě, podnikatelské subjekty budou informovány o vyhlášených veřejných zakázkách, zejména vznik nových provozoven v městských objektech sníženým nájmem
 • začneme jednat o nové průmyslové zóně

Ptáte se, kde na to vezmeme finanční prostředky? Budeme vycházet ze současného rozpočtu města, který upravíme, nevýhodné smlouvy vypovíme a budeme hospodařit efektivněji ve všech odvětvích.