Nad čím přemýšlíme

 

[fb_button]

  • Proč město vynakládá na údržbu 6 dětských městských hřišť v Kravařích ročně 60.000 Kč a na jedno soukromé 600.000 Kč a proč není dětské hřiště taky na Dvořisku?
  • Že nejsou v Kravařích zelené aleje podél cest, sáčky pro psí exkrementy v celém městě, čímž je opomíjeno životní prostředí.
  • Jak to, že není Dvořisko dosud zabezpečeno protipovodňovými valy a povodňová situace není řešena ani v dalších částech města?
  • Že se dosud neřešila otázka sběrného dvoru v Kravařích a cena a odvoz popelnice by měla odpovídat potřebám občanů. Proč město dosud nemá technické služby?
  • Proč město dosud nepodpořilo výstavbu výtahu nebo plošiny pro zdravotně postižené osoby na zdravotním středisku?
  • Co vedlo zastupitelstvo města k tomu, že dovolilo odprodat všechny pozemky a zabránit tak např. individuální výstavbě rod.domků, realizaci průmyslové zóny apod.?
  • Proč nejsou v Besedníku prezentovány postoje občanů? Uvítali byste takovou rubriku?

Některé odpovědi již známe:

  • Vyvoláme jednání o protipovodňových opatřeních.
  • Budeme řešit odvoz a cenu popelnic tak dlouho, pokud nevyhovíme většinovým požadavkům občanů.
  • Pokusíme se spolufinancováním realizovat výstavbu výtahu pro zdravotně postižené na zdravotním středisku.

Dejte šanci  JISTOTĚ, ta Vám ráda během svého volebního období odpoví i na ostatní otázky.