Lis 182018
 

Proběhlo v pátek ve 14:00 hodin dne 16.11.2018 na městském úřadě. Bylo nás jen 17. Opět chyběl Ing. Andreas Hahn. Pan Ing. Herbert Kahler se ptá na další postup v jeho případě. Prý se příště dostaví. Na pořadu dne byla neinvestiční dotace ve výši 1.mil Kč Aquaparku.

Formality máme rychle za s sebou. Pan Ing. Herbert Kahler chce vědět, zda je tato situace skutečně tak akutní, že to nepočká do řádného termínu. Vystupuje pan ředitel Bc. Vít Odstrčil. Argumentuje, vysvětluje. Důvodem je nedostatek financí. Zaplatil faktury, nemá na výplaty. Ptám se, nevidím žádné podklady, faktury, jen nějakou nepotřebnou tabulku. Vystupuje pan David Bitomský, žádá kontrolu přes kontrolní výbor. Jsme 3 kteří se zdržují hlasování. Ostatní souhlasí s dotací. Beru si poslední slovo. Nelíbí se mi, jak jsou žádosti dokládány. Žádám o důslednější přípravu podkladů. Je nutné, aby žádosti byly průkazné.

Bc. Irena Sentenská
Ing. Herbert Kahler
JISTOTA

Zobrazeno: 140 krát