Kvě 312022
 

MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ STADION.

Konečně mohu napsat MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ STADION. Od roku 2011 do konce roku 2021 jsem byl předsedou SK Kravaře. Tehdy v tom roce 2011 měl SK osm oddílů včetně fotbalu. Sportovci obecně se v té době potýkali se zoufalým nedostatkem peněz. Předsedou fotbalového oddílu byl tehdy pan Josef Večerek (1947). Ten záhy skončil a po něm vedl fotbal pan Marek Šárka. Svérázný člověk, který tvrdil, že je na něj vyvíjen nátlak ze strany vlivných osobností města aby se fotbal osamostatnil, že pak dostane více peněz na zvelebení stadionu. Tak vznikl MFK Kravaře. Fotbalisté odešli a chtěli aby SK fotbalový stadion převedl na nově vzniklý oddíl. Tady jsme ale narazili na překážku. SK nemohl stadion bezplatně převést na MFK. Pouze jej prodat za odhadní cenu nebo jej darovat městu, což bylo právně možné, jinak bychom mohli být nařčeni z porušení zákona o správě svěřeného majetku.
Je to asi tak, jako by se fotbalisté Sparty domluvili a založili klub MFK Letná, odešli by ze Sparty a chtěli nádavkem stadion. To nejde. Stadion nám zůstal v SK, ale my jsme jej nechtěli, protože jsme neměli fotbalový oddíl. Stadion jsme dali zdarma do výpůjčky fotbalistům, tedy MFK a tehdy na přelomu let 2014 a 2015 začalo úsilí o to, aby město přijalo stadion jako dar SK městu Kravaře. Proti daru právníci nic nenamítali a já jsem si říkal, že dar městu je vlastně to nejlepší řešení, protože město má daleko větší možnosti jak se o majetek starat než kterýkoli sportovní klub.
12.12.2014 vyjádřila starostka záměr města převést majetek na město. Zdálo se, že nic nestojí v cestě tento záměr realizovat. Valná hromada SK souhlasila s převodem na město. Vymínila si ale, že darovací smlouva bude obsahovat m.j. podmínky, že stadion bude sloužit svému nynějšímu účelu a město jej nebude moci prodat ani převést na třetí osobu. Při porušení těchto podmínek bude stadion vrácen SK.
Tyto podmínky se ale staly kamenem úrazu. Pravděpodobně někdo z vedení města měl se stadionem jiné úmysly. Dvakrát jsem byl pozván na jednání městské Rady. Když jsem odmítl od těchto podmínek ustoupit, začala snaha o kriminalizaci mé osoby. Čelil jsem pomluvám ze strany pana Josefa Večerka, který si vymyslel, že mu údajně SK dluží 85 000 korun. Pravda je taková: Pan Večerek v době, kdy byl předsedou fotbalového oddílu SK měl, jako můj zástupce, právo k ovládání bankovního účtu. Zneužil tuto pravomoc a dne 21.11.2013 neoprávněně převedl na účet své firmy 85 000,-Kč. Jinými slovy ukradl. Nakonec jsem ho přiměl, aby peníze vrátil. Stalo se tak 23.12.2013. Vyvrcholením kampaně proti mé osobě bylo smyšlené trestní oznámení, které podal pan Josef Peterek, který se mezitím stal předsedou MFK. Byl jsem dvakrát u výslechu na policii, celkem osm hodin. Nakonec bylo trestní oznámení odloženo, protože se žádný trestný čin z mé strany nestal.
Po těchto neúspěšných pokusech odstranit mě z postu předsedy SK přestalo mít tehdejší vedení města o převod majetku zájem, dál se o něm nejednalo a celá věc skončila na několik let u ledu.
Proběhly volby do zastupitelstva v roce 2018 a vedení města se částečně obměnilo. Na jednom zasedání zastupitelstva jsem byl dokonce napaden, že já jako statutární zástupce SK, nechci majetek darovat městu. Oponoval jsem, že je to SK, který chce majetek darovat a naopak město o něj nejeví zájem a vlamuje se do otevřených dveří. Možná to bylo z jejich strany z neznalosti věci.
Dva členové městské rady za ANO pan Martin Schwarz a pan Petr Vilášek vycítili příležitost získat politické body a začali se v této věci angažovat.
Konečně se mi podařilo protlačit, po několika obtížných jednáních na městě, že byla schválena darovací smlouva a město je od letoška majitelem stadionu, který byl znaleckým posudkem ohodnocen na více než dvacet miliónů korun. A já jsem mohl ve funkci předsedy SK skončit s pocitem ukončené práce a s pocitem, že kdybych ten stadion tak nebránil, tak už se na něm fotbal nehraje.
Tady by příběh mohl skončit happyendem. Bohužel ten se zatím nekoná. Město schválilo pro MFK dotace na úrovni let minulých. To ale nestačí.
Město musí převzít zodpovědnost za údržbu stadionu. To znamená zaměstnat hospodáře a převzít veškeré náklady spojené s provozem a údržbou, jinak bude zařízení chátrat. Snad to ti zodpovědní pochopí.

Ing. Herbert Kahler
Jistota Kravaře

Zobrazeno: 109 krát