Úno 252021
 

Zastupitelé se schází na jednání dne 24.2.2021 v 16.00 hod ve Farní stodole, přítomno je 18 členů. Jednání zahajuje starostka města. Je jmenovaná zapisovatelka, ověřovatelé zápisu, komise pro vyhotovení usnesení, vše bez připomínek.

Schvalujeme přísedící Okresního soudu v Opavě – paní Černou Ingrid, pána Viktorína Zdeňka, paní Hanu Kapinosovou, paní Hildegardu Sniehotovou.

Bereme na vědomí zprávu o činnosti MěP a Výboru pro dotace, kulturu a sport.

Na pořadu je jednání o Aquaparku. Dohody a smlouvy o vypořádání vlastnických podílů je rozděleno do čtyř samostatných bodů.

  1. Dohoda o rozdělení majetku

  2. Žádost o mimořádně udělenou výjimku-přístup k rozděleným pozemkům

  3. Dohoda o narovnání vlastnických podílů

  4. Rozpočtové opatření

Nejdříve vystupuje pan Milan Rostek, který se ptá, zda bude schválen odkup podílu aquaparku, když zastupitelé neschválí Bully Aréně dotaci ve výši 6.mil Kč. Smlouva o odkupu byla Bully Arénou tímto krokem podmíněná. Suverenita vedení města jen všechny utvrzuje, že situaci mají pod kontrolou a ke schválení určitě dojde. Hlasujeme 13:5. Pět hlasů neobdrželi od Jistoty, od pana Andrease Hahna (ODS) a Nové Síly.

Nemůžeme souhlasit s částkou 30.mil Kč a dotaci ve výši 6.mil Kč. Částka dvakrát převyšuje znalecký odhad. Stejně tak, Jistota nesouhlasí s převodem peněz z fondu oprav na odkup podílu aquaparku. Finanční prostředky nastřádané v rozpočtu, který měl být ke konci roku zcela jinak řešen, zastupitelé poslali Buly.

Následně se schvalovaly dotace spolkům – Městský fotbalový klub obdržel 720 tis. Kč, SK Kravaře obdržel pouze 260 tis. Kč z požadovaných 450 tis. Kč s čímž jsem nemohla souhlasit. Bully aréna 6.mil. Kč. Dále Farnost a Rybářský svaz.

Pak už se jen odkupovaly pozemky, schvalovaly Kotlíkové dotace, narovnávaly se hranice pozemků. Řešila se změna užívání hotelu Bully na provoz sociálních služeb.

Nakonec informace:
V Kravařích se očkovalo v domově důchodců, kde klienti již obdrželi obě vakcíny a v Kravařích je v současné době nakaženo 82 lidí, celkem se zatím nakazilo 1065 občanů. V Kravařích vznikne po dohodě s nemocnici očkovací centrum, pravděpodobně v březnu. Jednalo se o koupi pozemků pro hasiče a vniknout by pak mohl kompletní integrační systém pro Kravařsko.

Na závěr se ptala paní Guldová, jak vypadá situace s parkováním invalidů na náměstí. Slova se ujímá pan tajemník, který informuje o tom, že nebyla dodána petice, o které paní Filipová informuje, pan místostarosta pak informuje, že paní Filipová byla vyzvána, ať si podá žádost o zřízení parkovacího místa, což se doposud nestalo.

Bc. Irena Sentenská
Jistota

Zobrazeno: 275 krát