Bře 012020
 

V opavském regionu vyšel článek pod titulkem „Prodá Hadamczik aquapark?“, v němž je zveřejněno tvrzení, že Alois Hadamczik mluvil o závažném důvodu – „Krajský soud je názoru, že se město dopouští šikany.“. Celý článek zde.

Dal jsem si tu práci a prostudoval Usnesení Krajského soudu č. j. 15 Co 19/2020 – 79, kterým Krajský soud zrušil předběžné opatření Okresního soudu Opava ve věci dodávek el. energie kravařskému aquaparku. Ve zdůvodnění rozsudku jsem ale nic o tom, že se město dopouští šikany, nenašel. Lže tedy Alois Hadamczik, pokud toto tvrdí, nebo lže Region, pokud si to vymyslel.

A co víc,  v usnesení okresního soudu v Opavě č.j. 7 Nc 301/2020-18 se doslova praví toto: „Soud má zato, že ze strany žalovaného se jedná o šikanózní výkon práva s cílem poškodit druhou smluvní stranu a Město jako spoluvlastníka nemovitých věcí a zajistit pro sebe majetkovou výhodu v podobě dotace, přičemž takový výkon práva ve smyslu stanovení § 8 občanského zákoníku nepožívá právní ochrany.“

K tomu už není třeba nic dodávat.

Ing. Herbert Kahler
JISTOTA

Zobrazeno: 160 krát