Zář 102015
 

JistotaVzhledem k tomu, že se neustále probírá téma kutského ohňostroje v naší návštěvní knize, rozhodla jsem se napsat k tomuto tématu pár vět i já.  Především musím říct, že ohňostroj v Koutech a Kravařích je pěkná tečka za jednou společenskou akcí a lidé se většinou na tuto atrakci velice těší stejně jako já. Přesto nemůžeme opomenout, že každá taková akce má taky svá pravidla a podmínky pro vlastní realizaci. Nelze tedy nevidět porušení vyhlášky KÚ MSK o zákazu manipulace s  ohněm. Vyhláška sice nehovoří o zákazu ohňostroje, nicméně části ohňostroje létají dost daleko a ani poorané pole není zárukou nezaložení požáru.

Je dobře, že město přistoupilo k problému zodpovědně a ohňostroj zrušilo, ale svým prohlášením ukázalo především na své nekorektní jednání.

A proč?

V roce 2012 jsem zařizovala ohňostroj v Koutech a Kravařích a proto o postupu něco málo vím. Zadala se veřejná zakázka, byla vybrána firma na realizaci a to vše posvětila rada města. Vše se vyřizovalo již od března v kalendářním roce. Dále bylo nutné vyřídit souhlasy dotčených orgánů s lhůtou pro vyřízení 30 dní, požádat majitele pole o rozorání apod.  Poměrně dlouhá doba před realizaci. Myslím, že dnes tomu není jinak, jak ukazují zápisy z rady města.

V prohlášení města se dozvídáme, že letošní firma realizaci provedla na profesionální úrovni.

Co to znamená?

Buďto město i soukromý objekt vyřizovali realizaci ohňostroje duplicitně (pak se ptám, zda pracovnici města mají co dělat?) nebo firma není tak profesionální a porušila hned několik zásad. Není totiž možné, aby firma, která obdrží objednávku pár dní před realizaci (jak vyplývá z prohlášení), přichystala – úředně – ohňostroj v době od pátku 14. 8. 2015 do neděle 16. 8. 2015 pokud realizaci ohňostroje neprovedla městem vybraná firma, která měla veškeré podklady. Pak mezi řádky čtu, že město tichým duchem vše schválilo a zase pochybení v prohlášení.

Nakonec je nutné napsat, že město není zase tak zodpovědné, jak se v úvodu zdálo. Své prohlášení mělo lépe formulovat nebo mělo vyvodit z celé akce určité důsledky. Skutečnost, že nebyly porušeny vyhlášky města, nás tak nezajímá. V přímé souvislosti je především již avizována vyhláška KÚ MSK.

Bc. Irena Sentenská

Zobrazeno: 197 krát