Srp 122015
 

Dobrý den vážení čtenáři našich stránek,
před pár dny jsem obdržela od kravařského občana zajímavý dotaz, a protože by Vás taky mohl zajímat, rozhodla jsem se s Vámi o něj podělit.

Občan se dotazoval na základě, jakého klíče se vybírají zpěváci či skupiny pro Kutský či Kravařský odpust. Vzhledem k tomu, že významnější umělci zatím vystupovali jen v Koutech, navrhuje rovnoměrné rozložení. Dále se dotazoval na financování odpustu.

Má odpověď je následující:

Tato otázka nebyla bodem jednání zastupitelstva, přesto se mi podařilo zjistit, že na Kutský odpust je městem Kravaře vyčleněná částka 245. tis. Kč (je dohledatelná na webových stránkách Kravař – rozpočet města), která je určená mimo jiné na ohňostroj, čištění komunikace, pronájem a pohoštění družebních hostů apod. Zda z této částky je placen i vystupující umělec, není uvedeno. Domnívám se, že se vše odvíjí od dohodnutého honoráře. Celá akce je pouze v dikci majitele Buly arény.

Co se týče Kravařského odpustu, jsem dále zjistila, že pronájmem horní plochy je vybrán i pronajímatel, který je povinen zajistit program na hlavním produkčním plácku. Dolní stage město neovlivňuje co do programu, tady např. koriguje jen intenzitu zvuku.

Na horním stage město požaduje s předstihem předložení programu (jak jej posléze inzeruje). Tady se potom jedná o konkrétních možnostech v souvislosti s financemi.

Nechci hodnotit ekonomický výsledek obou akcí, neboť nejsem ekonom, jen souhlasím s občanem, který tvrdí, že když se v Kravařích po odpustu sčítají jen zisky, proč proto město neinvestuje alespoň jednou za 2 roky tyto finance do nějakého významného umělce.

Závěrem se ptám já – je to otázka spořivosti nebo to vedení města dosud nenapadlo? Nebo je vše úplně jinak?

Bc. Irena Sentenská

Zobrazeno: 4875 krát