Lis 162015
 

JistotaVážení spoluobčané,

před nějakou dobou jsem byl dotázán Prajzskými novinami na moje názory k pohřbívání v Kravařích. Ty jsem prezentoval v těchto novinách a vyjádřil jsem se i v naší návštěvní knize. V této souvislosti se objevila možnost, že od 1.1.2016 se již nebude pohřbívat v Kravařích, ale jediným pohřebištěm bude hřbitov v Koutech. V této souvislosti jsem požádal o vyjádření pana Místostarostu Ing. Petra Muczku. Podstatnou část jeho odpovědi najdete rovněž v knize návštěv.
Pan Muczka mimo jiné napsal, cituji: „Informaci o ukončení pohřbívání na kravařském hřbitovu nemám.“, konec citace.

Vyložil jsem si toto vyjádření tak, že k ukončení pohřbívání v Kravařích může dojít, i když to panu Muczkovi není známo a požádal jsem o vyjádření Ing. Waltra Kociána, vedoucího odboru místního hospodářství a investiční výstavby MěÚ. Ten na můj opakovaný dotaz nakonec odpověděl, cituji: „… že pohřbívání na kravařském hřbitově je možné i po 1.1.2016 za dodržení podmínek, stanovených řádem pohřebiště z roku 2002, tzn. do hrobů, ve kterých uplynula tlecí doba a byly vyčištěny nebo do hrobů volných.
V současné době připravujeme nový řád pohřebiště pouze s dílčími změnami, které rozhodně neobsahují úplný zákaz pohřbívání.“
, konec citace.

Konec citace, konec obav.

Ing. Herbert Kahler, zastupitel

Zobrazeno: 266 krát