Bře 052019
 

Téma pro odborníky. Tentokrát (myšleno v tomto volebním období) takového odborníka, vlastně odbornici na dotace, v Zastupitelstvu máme. Je jím paní inženýrka Šárka Nedělová. Na jednání zastupitelstva mně pomohla nahlédnout do této problematiky. A tak jsem si se zájmem přečetl materiál s názvem „Kotlíkové půjčky“, který zastupitelům rozeslala paní starostka.

Máme štěstí nebo možná smůlu, že žijeme v Moravskoslezském kraji. Smůlu v tom, že smog nás trápí více než zbytek republiky a štěstí v tom, že stát dotuje v našem kraji výměnu starých kotlů na pevná paliva za tepelná čerpadla a plynové kotle.

Ten, kdo takovou výměnu provede, může žádat o t.zv. „kotlíkové dotace“. Má dvě možnosti:

  1. požádá krajský úřad o dotaci. Výměnu však musí předfinancovat sám. Dotaci dostává zpětně.
  2. ten kdo nemá dostatek finančních prostředků požádá o dotaci prostřednictvím obce, obec mu poskytne bezúročnou půjčku, a tu pak občan splácí obci.

Vtip je v tom, že vrácené peníze z půjček nemusí jít zpět do SFŽP ČR, ale obce je mohou použít na realizaci vlastních projektů k ochraně životního prostředí.

Možná by stálo za úvahu připojit k bezúročné půjčce i půjčku nenávratnou (stačilo by i několik procent z projektu na výměnu kotle), aby byli lidé motivováni žádat o dotace prostřednictvím obce. Čím více prostředků si lidé půjčí, tím vice jich pak může v obci zůstat.

Pro zájemce přikládám soubor „kotlíkové půjčky“, který si můžete stáhnout zde (k zobrazení souboru je zapotřebí program PowerPoint).

Ing. Herbert Kahler
JISTOTA

Zobrazeno: 278 krát