Dub 272019
 

se konal dne 19.3.2019 v den svátku Josefa. Bylo nás o jednu méně, která na funkci abdikovala z důvodu jiného pracovního vytížení. Nyní si počkáme na jednání zastupitelstva, aby schválilo sedmého člena výboru.

Na pořadu dne byla kontrola usnesení Zastupitelstva a Rady. Kontrolovali jsme období roku 2018 a následně období od 30.10.2018-20.2.2019. Zjistili jsme, že Rada města jednala vždy v souladu se zákonem o obcích a nelze ji tedy nic vytknout, horší to bylo s jedním usnesením Zastupitelstva. Zde došlo k pochybení v tom smyslu, že nebyl do programu zařazen bod projednávání jednacího řádu, který KV schválil. S tímto příspěvkem jsem již za KV na Zastupitelstvu města vystoupila. Budiž však ke cti, že náprava byla sjednána již na následujícím jednání Zastupitelstva města.

Druhá kontrola se týkala veřejného osvětlení v Kravařích. Je nutno podotknout, že byla sepsána smlouva mezi městem Kravaře a ČEZ, která odkazovala na projekt umístěných sloupů. Kontrolou jsme zjistili, že z odběrného místa v Koutech je napájeno i přibližně 20 sloupů osvětlení soukromého parkoviště a komunikace tamtéž. Žádná další smlouva nikdy neexistovala a finanční částka nebyla nikdy vyčíslená. Závěr KV je jednoznačný: město Kravaře musí ihned vyčíslit přeplatek za dobu nejdéle možnou a situaci řešit nejen s ČEZ. Termín do 15.5.2019. Přestože zde pochybilo město, jak se nám podařilo zjistit, již sjednává nápravu a situaci se snaží řešit. Je jen podivuhodné, že za dobu téměř 11ti let se k situaci nikdo nikdy nevyjádřil.

Dál už jen jedna podaná informace – Lídl v Kravařích bude, před kynologickým areálem směrem na Velké Hoštice, po vydání stavebního povolení, nejspíše za dva roky.

Bc. Irena Sentenská
Jistota

Zobrazeno: 134 krát