Led 172019
 

Kontrolní výbor (KV) se sešel dne 15. 1. 2019 v počtu 5 členů, dva se omluvili. Předseda finančního výboru, který byl přizván z důvodu součinnosti, se nedostavil, bez omluvy. Hostem byl ředitel Aquaparku, pan Bc. Vít Odstrčil.

Právě na Aquapark jsme zaměřili tentokrát svou kontrolu. Zajímalo nás, zda poskytnutá neinvestiční dotace, schválená zastupitelstvem v červnu 2018 ve výši 850.000 Kč, byla použita na ty účely, pro které byla určená. Jednalo se o opravu jednotky MAR, kterou bylo potřeba vyměnit nebo opravit. Zajímalo nás, zda se jedná o investici nebo opravu. Pan ředitel doložil vyžádané dokumenty a vysvětloval. Je potřeba říci, že vše bylo v pořádku.

Dalším bodem bylo rovněž použití dotace na proplacení faktur za odběr energie a kanalizace, taktéž v Aquaparku v Kravařích. Dotace byla Zastupitelstvem poskytnutá ve výši 1. mil Kč., počátkem prosince na mimořádném zastupitelstvu. Kontrolou bylo zjištěno, že ani zde k pochybení nedošlo.

Jen jsme pana ředitele upozornili a požádali, aby vždy při podání další žádosti o dotaci dokládal úplné a všechny související doklady, především zastupitelům. Členové kontrolního výboru se doptávali na různé problémy v Aquaparku. Pan ředitel odpovídal a spolupracoval.

Pak už jen diskuze k nově navrženému Jednacímu řádu pro všechny výbory zastupitelstva. Snažili jsme se dokument doplnit, měli jsme připomínky. Připomínku měl i pan David Bitomský (SPD) k navrženému plánu kontrol KV pro rok 2019, který jsme následně společně schválili.

Příští jednání se bude konat 19.3.2019.

Bc. Irena Sentenská
Předsedkyně KV
Jistota

Zobrazeno: 178 krát