Úno 202018
 

Buly aréna zájmové sdružení žádá o dotaci 3 100 000,-Kč z rozpočtu města na rok 2018. Žádost je na programu příští schůze zastupitelstva.

Zopakujme si, co této žádosti předcházelo:

Nejprve v roce 2014 byla (předchozímu) Zastupitelstvu předložena smlouva o spolupráci mezi městem a Buly, která měla Buly zajistit ročně 3 000 000,- Kč z rozpočtu města až do roku 2024 a měla nahradit původní smlouvu, jejíž platnost skončila koncem roku 2017.

Tato částka měla být každý rok navýšena o inflaci. Tehdy v roce 2014 nebyla nová smlouva schválena. Tak se stalo, že platnost staré smlouvy vypršela koncem roku 2017 a nová není. A doposud ani nebyla vůle ze strany Zastupitelstva takovou smlouvu uzavírat.

Nadešel rok 2018. Buly dalo Radě města k posouzení návrh smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3 100 000,-Kč na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Ani tato smlouva nenašla podporu, tentokrát ani v Radě. Ukázalo se, že taková smlouva by ani nemohla platit, protože dotace není možno smluvně zajistit na dobu neurčitou.

Proto byla podána žádost o dotaci, kterou nyní budeme projednávat. Paní starostka mezitím svolala neveřejné zasedání Zastupitelstva, které nazvala pracovní. Smyslem tohoto zasedání byla sondáž, jakou částku je kdo ze zastupitelů ochoten do Buly posílat.

Buly ale nečinně nepřihlíží. Vypovědělo smlouvu o dodávkách elektřiny pro Aquapark, aby svůj požadavek podpořilo a dostalo Městské Zastupitelstvo pod tlak. Aquaparku hrozí, že bude uzavřen, pokud Buly tuto výpověď nestáhne.

Zopakujme si, že smlouva byla uzavřena v srpnu roku 2017. Na můj dotaz, jaká smlouva jí předcházela mi pan ředitel Aquaparku odpověděl, že žádná nebyla.

Zde se přímo vnucuje myšlenka, že smlouva o dodávkách elektřiny byla uzavřena účelově, zejména proto, že byla už po třech měsících vypovězena a také proto, že její výpovědní lhůta je pouhé tři měsíce.

Za tři měsíce nelze samostatnou přípojku z veřejné sítě vybudovat a nelze to ani bez předchozí dohody s Buly.

Je s podivem, že v takové situaci neřeklo vedení města: ”TAK DOST!”
O dotaci nebudeme jednat dokud:

  1. dokud není stažena výpověď smlouvy o dodávkách elektrické energie
  2. dokud nebude dosaženo dohody s Buly Arénou o samostatném napájení Aquaparku elektrickou energií z veřejné rozvodné sítě?
  3. dokud nebudou zahájená jednání o nové smlouvě o sdružení mezi Městem a Buly za účelem narovnání vztahů, které jsou nyní pokřivené v tom, že ztráta v hospodaření jde celá k tíži města a naopak většinu případného zisku bere Buly?

Samotná žádost o dotaci je přímo výsměchem Zastupitelstvu. V odůvodnění, které má pouhé dvě věty se praví, cituji druhou větu: “Poskytnuté prostředky budou použity na úhradu elektrické energie, plynu, vodného a stočného, mzdy zaměstnanců, drobné opravy aj.” , konec citátu.

Takže město má Buly přispívat na elektrickou energii, kterou následně Buly prodá Aquaparku, tedy městu. To město se nejmenuje Kocourkov, ale Kravaře.

Ing. Herbert Kahler, JISTOTA

Zobrazeno: 739 krát