Úno 212020
 

Pokaždé, když se na zastupitelstvu jedná o aquaparku, přijdou lidé aby podpořili Hadamcikovce v jejich snaze získat z městských peněz další miliony. Mají ale jednostranně pokroucené informace. Myslí si, že město doposud dávalo na provoz  aquaparku 3 100 000 Kč ročně a nyní tyto peníze už nechce dát, proto musí být aquapark uzavřen, protože zájmové sdružení BULY ARÉNA, zastoupené panem Marcelem Hadamczikem, tento provoz bez pomoci města“neutáhne“.

Tyto desinformace je třeba dát na pravou míru.

1) Aquapark je společný podnik města Kravaře a zájmového sdružení BULY ARÉNA, zastoupeného panem Marcelem Hadamczikem. Způsob fungování aquaparku od počátku upravovala, dnes již neplatná (protože zájmové sdružení BULY ARÉNA ji vypovědělo),  „Smlouva o sdružení“ z roku 2006. Mimo jiné se zde stanoví toto: „ … pokud se dostane při provozu Objektu sdružení do ztráty , jde tato ztráta zcela k tíži Města. A také že na nákladech souvisejících s provozem Objektu , který zajišťuje Město, se bude podílet výhradně Město. Za náklady související s provozem Objektu se považují rovněž veškeré opravy a údržba Objektu. Z toho plyne, že město po celou dobu udržovalo aquapark v provozu. Zisk, který se měl dělit v poměru majetku nikdy nevznikl.

Provoz aquaparku byl vždy v plné režii města a  zájmové sdružení BULY ARÉNA dotaci  na provoz aquaparku nikdy NEDOSTALO.

2) Až potud aquapark. Pak je tu zimní stadion, fotbalové hřiště s umělou trávou, tenisová hala, fitnes centrum, dětské hřiště, mini golf, adt…, to už je ale soukromý majetek rodiny Hadamcziků. A dotace, o které zde jde, jsou právě na tento soukromý majetek.

Pokud nedostane zájmového sdružení BULY ARÉNA na své soukromé aktivity městské dotace, pak udělá vše pro to, aby byl aquapark uzavřen. Jaké má požadavky si přečtěte zde.

Město už odmítlo poskytnout částku 3 100 000 Kč ročně, ale nebrání se dotovat zájmového sdružení BULY ARÉNA částkou nižší, pokud o ni toto sdružení požádá. To se ale nestalo a žádost nebyla podána. Z logiky věci vyplývá, že tedy sdružení žádnou dotaci nedostalo.

11. zasedání zastupitelstva se zúčastnil pan Marcel Hadamczik, který se k situaci vůbec nevyjádřil. Mluvil za něj jeho právní zástupce, pan JUDr. Lubor Bernatík. Ten řekl, že zájmového sdružení BULY ARÉNA žádat o dotaci nebude a jediné řešení pro aquapark je jeho zakonzervování.

Shrnuto do jedné věty: Pokud soukromý subjekt nedostane na své soukromé aktivity dotaci, o kterou ani nepožádal, pak udělá vše pro to, aby byl aquapark uzavřen.

Vedení města by mělo občanům trpělivě vysvětlovat, jak se doopravdy věci mají. Kdo chce aquapark zavřít a proč. Nástroje pro to má, ale zatím tak dostatečně nečiní.

Ing. Herbert Kahler, zastupitel JISTOTA

Zobrazeno: 830 krát