Pro 162016
 

Kázání o morálce a arogance, to byl závěr středečního zastupitelstva, které probíhalo jinak v klidném duchu. První problém nastal před schválením rozpočtu města na rok 2017. Opozice vyzvala vedení města k vysvětlení, proč návrh investic není zakomponován v rozpočtu. Peníze prý budou použity z fondu oprav. Snad. Co se týče hřiště na Dvořisku, obyvatelé dávají přednost kapličce, uvedla starostka. Nezodpověděla však, proč město dosud nepožádalo o dotaci na hřiště z fondu ČEZu. Opozice se jednohlasně zdržela hlasování.

Dalším sporným bodem bylo jednání a vysvětlování dluhu ze strany města. Město nezaplatilo téměř půl miliónu korun za odběr tepla Buly aréně. Opozice žádala odpovědi. Slova se ujal 2. místostarosta, který se postupně zaplétal do svých vlastních slov. Závěr – město odebírá přebytečné teplo z kogenerátoru, který je majetkem Buly, o 15% levněji než je stanovená cena pro město. Výběrové řízení žádné, právníci chystají dokumenty, pak debata o tom, že debata o právnících nepadla. Slova, slova a slova, nic neříkající. Dále se dovídáme, že město pro aquapark nemá podepsané smlouvy pro odběr dalších energií, vše odebíráme od Buly arény, kde jsou energie levnější.

Dluh najednou není dluhem, ale pouze sečtené měsíční platby od roku 2014. Zkušební provoz běžel nebo možná běží. Přestáváme se orientovat, že by záměr? Opozice se opět zdržuje hlasování.

Třešnička na dortu. Článek „Starostka Kravař tají informace“, který vyšel v Regionu Opavsko dne 13. 12. 2016, vyvolal velmi silné emoce v řadách vedení města. Nejdříve jsem byla napadena, starostka ukazovala jedno ze dvou rozhodnutí které zaslal Krajský úřad MSK, druhé, to podstatné, už neprezentovala. Na tuto skutečnost jsem poukázala. Zároveň JISTOTA byla vyzvána, aby se zdržela projevů na svých stránkách. Slova se ujala redaktorka napsaného článku, která byla hrubě a arogantně napadena 2. místostarostou a požádána o odchod z novin, který byl přirovnán k bulvárnímu tisku typu AHA, BLESK apod. O morálce kázali i ostatní přítomni. Koalice tleskala, opozice se styděla za jejich projev.

Závěr patřil panu Sanderovi, který si dovolil velmi rázně usměrnit pana Hahna a vytknul mu arogantní jednání vůči redaktorce.

Prohlášení

JISTOTA prohlašuje, že článek s názvem „Právní služby“ který byl umístěn na stránkách JISTOTY dne 5.12.2016 je pravdivý.

Bc. Irena Sentenská
JISTOTA

Zobrazeno: 179 krát