Pro 192019
 

Kauza odměn (říkejte tomu jak chcete – dary a pod.) pokračuje.

Jak už většina obyvatel ví, Kravařemi hýbe kauza vyplacených a nevrácených odměn 3 aktérům bývalého vedení města vč. minulé a současné starostky v celkové výši 230.tis. Kč.

Jak jsme už v předchozích článcích psali, usnesení zastupitelstva soud zrušil a nyní je na aktéry kauzy pohlíženo tak, jakoby neexistovalo žádné schválení odměn. Nicméně již peníze mají.

Podívejme se nyní na věc z druhé strany. Město Kravaře bylo vyzváno k nápravě a řešení odměn, na které příjemci neměli nárok. Bezesporu odměny neukradli, ale nikdo jim taky vrácení nenařídil, nikdo to neřešil, z jednoho prostého důvodu, nikdo to taky nevěděl.

Nyní to již není v řešení zastupitelů ani radních, ale jen města, tedy úředníků.

Co se tedy mělo stát? Vedoucí odboru financí Bc. Lukáš Baďura měl loni v březnu tyto vyplacené a nevrácené odměny zavést do účetnictví města jako pohledávku, kterou mělo město vymáhat. Ale ani on nic nevěděl a pokyn k tomu nedostal. Ale pochybila i zastupující tajemnice paní Jitka Holešová, která příkaz nevydala.

Požádali jsme tedy nového tajemníka úřadu pana Lukáše Volného o nápravu. Naše zděšení nebere konce. Nejdříve si vyžádal stanovisko MV a pak dal radě podklady k prostudování a řešení. Jak nám odepsal – v lednu vydám usnesení. Je to neznalost státní správy, neznalost práce úředníka nebo jen dostal pokyn vše zahrát do autu? Znalosti ze státní správy nemá bohužel nikdo z vedení města a jak bylo zjištěno ani vedoucí finančního odboru.

Neznalost zákona však neomlouvá, obzvlášť úředníka. Pak už je jen krůček k zanedbání pracovních povinností. Všichni bychom měli být vzornými hospodáři městského majetku.

Bc. Irena Sentenská
Jistota

Zobrazeno: 242 krát