Čvn 132022
 

Jedno z posledních zastupitelstev

se uskutečnilo dne 8.6.2022 v zasedací místnosti v budově městského úřadu v počtu 15 členů.

Po běžných formalitách se jednalo hlavně o převody, prodej a směny pozemků. Schvalovaly se některé dotace a účetní uzávěrka.

Nejočekávanější byl bod, který řešil bývalé stavebniny v Kravařích.

Dražba sice již proběhla, ale stále je celá záležitost s prodejem či nabytím nejasná. Vyzvali jsme proto OD Tempo k upřesnění nabídky k uplatnění zákonného předkupního práva, ev. k nabídce k odprodeji nemovitosti a pozemků v areálu stavebnin . Počkáme si na odpověď.

O rozruch se postaral i Ing. Andreas Hahn, který nepochopil, proč město vynakládá velké prostředky na výstavbu nové elektro přípojky k aquaparku, když ten je připojen i na společnou stanici v Bully Aréně. Uvedl, že to jsou vyhozené peníze. Při té příležitosti se zeptal vedení města ( starostky a místostarosty ) kolik celá akce bude stát. Odpovědi se bohužel dočkal až když místostarosta oběhal úřad. Je zajímavé, že akce se již realizuje a vedení nezná cenu.

Na závěr už jen diskuze, která přinesla řadu podnětů a nespokojenosti.

Obyvatelé z ulice Cihelní si přišli stěžovat na realizaci výstavby bytového domu o 17 bytech. Argumentovali stísněnými poměry na ulici, parkováním a pod. Byli vyslyšeni.

Posledním diskutujícím byl pan Lusar Josef, který napadl realizaci terapeutické dílny na ulici Novodvorská. Terapeutická dílna mu nevadí, na ulici Novodvorská však ano. Argumentoval tím, že se proti rozhodnutí města odvolal a nyní vše závisí na ústavním soudě. Vyzval vedení města k poskytnutí informace, kde se nachází lampárna, kterou neumí najít a kde jej vedoucí MH ing. Valter Kocián poslal se stížnosti. Pan Lusar byl velmi rozčílený a vedení nazval lhářem.

Na závěr musím ještě napsat, že zastupitelé neustále nedostávají všechny potřebné informace, které by měli mít k dispozici, když projednávají tu nebo onu záležitost. Jen postupně a spoře se dovídáme jen kusé informace k projednávaným kauzám a pokud se jedná o spornou záležitost, musíme si je doslova získat a zajistit sami.

Neznalost zákonů neomlouvá, obzvlášť ty, kteří s nimi musí pracovat. Časem je to určitě dožene.

Bc. Irena Sentenská
Jistota Kravaře

 

Zobrazeno: 186 krát