Kvě 212020
 

Už dříve jsme na našich stránkách psali o tom, že město jedná s Buly Arénou ohledně vyrovnání a rozdělení Aquaparku. Většina Zastupitelů se shodla na tom, že město Kravaře by mělo narovnat majetkové vztahy a problém řešit. Uvedli jsme taky jaké požadavky Buly Aréna směrem k Městu má.

Minulý týden proběhlo další jednání, kterého se za město zúčastnil pan místostarosta Martin Schwarz. Město Kravaře neustále hledá možnosti, jak majetkovou situaci vyřešit. Buly Aréna však i nadále setrvává na svém požadavku, který naopak změnit nechce. Opětovné jednání Města nový výsledek nepřineslo.

Požadavky ze strany Buly Arény zní:

  1. Buly Aréna nabízí svůj podíl Aquaparku městu Kravaře za 30 mil. Kč.
  2. Zároveň Buly žádá Město o převzetí dětského hřiště do správy Města s tím, že Buly Aréně bude doplacena částka 800.000,- Kč za nový povrch a to např. formou nájmu dětského hřiště ve výši cca 100.000,- ročně, pod podmínkou zachování bezplatného užívání veřejností.
  3. Buly Aréna, na základě výše uvedených požadavků, zřídí věcné břemeno užívání elektropřípojky pro Aquapark a uzavře smlouvu o dodávkách el. energie a tepla pro Aquapark.
  4. Buly Aréna žádá poskytování dotace na provoz sportu ve výši cca 2,5 mil. Kč ročně, do roku 2022.

Jednání budou ještě dlouhá neboť Buly Aréna žádá splnění všech podmínek. Zastupitelé podmínky dosud neakceptovali.

Bc. Irena Sentenská
Jistota

Zobrazeno: 257 krát