Srp 272015
 

JistotaJak to vidím já,
nazval jiný článek v jiné souvislosti náš zastupitel pan Ing. Herbert Kahler a já jsem nyní jeho slova použila, abych Vám napsala pár řádek v tomto článku.

Je po Kravařském odpustu.

Po několika létech bývalé vlády, byl jiný……………
Nepřišla žádná pozvánka starostky ani místostarostů zastupitelům obce, ve městě se mluvilo o tom, že odpust patří do kostela, že je to záležitost církve. Jak všichni víme odpust je záležitost duchovní, je to svátek patrona kostela, u nás sv. Bartoloměje.

Kostel sv. Bartoloměje tvoří dominantu města viditelnou desítky kilometrů. Nejstarší částí stavby je bílá renezanční věž z 1. třetiny 16. století. Ve věži je umístěná kamenná křtitelnice z té doby a dva cenné zvony ze 17. století, které nechal ulít tehdejší vlastník panství Jakub Eichendorff. Neogotické trojlodí s neúplnou příčnou lodí (transeptem) je pak dílem významného místního stavitele Josefa Seyfrieda (1865-1923), stejně jako celý areál kolem kostela, který tvoří fara, bývalý klášter Sester Božího srdce – dnes sídlo Městského úřadu Kravaře – a ohradní zeď se vstupními branami. Celý areál vznikl na přelomu 19. a 20. století, kostel byl vysvěcen v r. 1896.

Tolik z historie uvedené na stránkách farnosti Kravaře.

Bývalé vedení města Kravaře však z této slavnostní akce, kdy většinou v kostele celebroval sám opavsko-ostravský biskup, udělalo frašku vhodnou spíše na divadelní prkna. Ranní snídaně ve farní stodole pro x-pozvaných hostů vč. jejich rodinných příslušníků, kteří s Kravařemi neměli nic společného, odjezd z kostela po mši v historických vozidlech nebo kočáru taženým koňmi slavnostně vyzdobenými, následně slavnostní oběd pro většinou stejný počet osob, je jen výčet toho, jak se prezentovalo město, které nemělo žádné zásluhy na tomto svátku. Nemluvě o skutečnosti, kdy vedení města a radní vč. rodinných příslušníků hodovali před ohňostrojem v některém stanu, kde jim různí „pikolíci“ přinášeli občerstvení. Občané Kravař tak vnímali vedení města jako honoraci vzdalující se běžným občanům a životu ve městě.

V letošním roce došlo ke změně. Snídaně jen pro malý okruh pozvaných hostů ze Slovenska, Polska, radních a spolků, stejně tak oběd. Žádná historická vozidla ani kočár pro starostku. Slavnostní průvod? Jen po chodníku od fary ke kostelu přes zahradu, prostě, duchovní odpust patřil jen Kravařím.

Úcta ke všemu svatému. Město ušetřilo tisíce za občerstvení, jen ta hostina ve stanu u kolotočů jim ještě kazí image.

Přesto všechno, odpust obecně upadá. Rostoucí ceny kolotočů a občerstvení stále menší množství lidí vyhání z domovů. Častěji přijíždějí cizí. Rozdělení horního a dolního místa je neuvážené a dříve místa s občerstvením se dnes změnily na zábavné prostranství, kde se vzájemně neuslyšíte. Např. rádio Kiss je určeno především mládeži. Jenže odpust je věková směsice lidí, kteří jen stěží pochopí moderní hudební skladby. Nezaplněné stany a venkovní sezení mluví za vše.

Ještě závěrem malé info. Všechny spolky obdržely pozvánku, jen na předsedu SK Kravaře, který spravuje asi 8 klubů jako je např. tenis, šachy apod., se jaksi zapomnělo nebo přišla pozvánka na jinou adresu?

Zapomětlivost nebo úmysl, přece jen je to náš zastupitel.

 

Po několika létech bývalé vlády, byl odpust jiný……………..

 

Bc. Irena Sentenská

Zobrazeno: 186 krát