Zář 242017
 

Je zahájeno starostkou města paní Mgr. Monikou Brzeskovou dne 20. 9. 2017 v 17.00 hodin a je nás 16 zastupitelů, 10 z koalice a 6 z opozice.

Určuji se zapisovatelé, schvaluje se návrhová komise na vypracování usnesení, schvaluje se program jednání. Bereme na vědomí zprávy o činnosti rady a pak už jen jednáme.

Schvalujeme podání žádosti na dotaci na rekonstrukci Sociálně terapeutické dílny, schvalujeme dotaci MFK ve výši 400.000 Kč, jednohlasně. Jednohlasně navyšujeme i příspěvek základní škole v Koutech.

Na dopravní obslužnost přispějeme částku 61.000 Kč, aby se naši občané dostali autobusem do práce a za zábavou.

A pak už jen prodáváme, i když zatím budeme jen zveřejňovat záměry prodeje – pozemky v Kravařích a pozemky v Koutech.

Vše probíhá jednohlasně. Jen v jednom okamžiku se koalice s opozicí rozdělí a to při schválení zamítnutí prodeje 30-35m2 pozemku na Bezručové ulici, mladé rodině, která vlastní velmi malý pozemek. Opozice by ráda rodině pomohla a navrhuje odkrojit z městského parčíku malou plochu zeleně. Koalice se brání, ale výsledkem 8:8 není žádost zamítnutá a budeme jednat o věci i nadále. Pěkný příklad spolupráce.

Je tu závěr. Paní starostka čte běžnou korespondenci, z řad občanů vystupuje paní Volníková. Zajímá se o náměstí, o pozemek za restaurací Slanina, kde roste vysoká tráva a nikdo ji nekosí, o vykácené stromy v parku. Všechny problémy se řeší.

Bc. Irena Sentenská
JISTOTA

Zobrazeno: 331 krát