Říj 212019
 

Zastupitelé Jistoty a Nové síly vyzvali starostku Mgr. Moniku Brzeskovou a radního Ing. Petra Muczku k odstoupení z funkcí. Otevřenou výzvu otiskl říjnový Besedník, takže každý kravařský občan nyní ví, co nás k tomu vedlo. Tedy jen stručně hlavní fakta. V roce 2015 schválilo zastupitelstvo „dary“ 100 000,-Kč pro starostku Mgr. Moniku Brzeskovou a místostarostové Ing. Andreas Hahn a Ing. Petr Muczka dostali po 65 000,-Kč. Následně Ministerstvo vnitra podalo žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě a ten zrušil příslušná usnesení zastupitelstva, kterými zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí těchto „darů“.

Na zářijovém zasedání zastupitelstva se deset zastupitelů pokusilo odvolat starostku z funkce. Chyběl k tomu jeden hlas. Nyní jsme tedy starostku vyzvali, aby sama odstoupila. Důvodem k tomu, proč jsme ji vyzvali k odstoupení, je obcházení zákona, dále pak to, že dosud peníze nevrátila do rozpočtu města a hlavně snaha celou věc ututlat a zatajit.

Paní starostka se v reakci na naši výzvu, ve stejném čísle Besedníku, nevyjádřila k žalobě ministerstva vnitra na město Kravaře, ani k rozsudku Krajského soudu, v nichž jí bylo vytýkáno obcházení zákona o obcích. Nevysvětlila, proč neinformovala zastupitelstvo o žalobě a rozsudku Krajského soudu, o odvolání k Nejvyššímu správnímu soudu a jeho rozsudku. A nenapsala ani slovo o tom, proč peníze nevrátila do městského rozpočtu.

Zato se rozepsala o tom, jak jí ta zlá opozice brání v činorodé práci. Píše, že posouváme skutečnosti a píšeme o tom, co není v souladu se skutečností. To samo o sobě je blábol, jehož obsahu asi nerozumí ani pisatelka. Mám zato, že rozsudek soudu v souladu se skutečností je. Prý ji odměňujeme za to, jak se snaží změnit styl vedení města. „Za snahu o jeho očistu od praktik, které zde dlouhá léta panovaly.“, abych ji citoval. Podle mého názoru je právě ona překážkou toho, aby se staré praktiky změnily, protože se na nich léta podílela. A dále píše, jak by chtěla postupně nastavovat pravidla. Co tedy dělala pět let ve funkci, když pravidla dosud nenastavila. Paní Mgr. Brzesková chce hledat většinu těch, kteří preferují slušnost, férovost a schopnost posadit se k jednacímu stolu bez osobních antipatií. S ní to ale není možné, když se podíváme na to, proč chceme , aby odstoupila z funkce starostky. A nakonec píše: „Vnímám, že jsem dostala ve volbách hlasy mnoha z vás a snad i sami zastupitelé mě zvolili starostkou z tohoto důvodu.“

K tomu mám pro paní Mgr. Brzeskovou vzkaz: Na ustavujícím zastupitelstvu jste dostala i můj hlas. A mou podporu jste měla až do doby, kdy vyšlo najevo, že jste chtěla zatajit skutečnosti, které vedly k žalobě a rozsudku.

Na závěr přikládám stranu č. 5 z říjnového Besedníku, žalobu Ministerstva vnitra ČR na Město Kravaře a rozsudek Krajského soudu.

Ing. Herbert Kahler
JISTOTA

Zobrazeno: 230 krát