Pro 092021
 

Informace z 20. zasedání Zastupitelstva města ze dne 8.12.2021.

Sešli jsme se v počtu 18 zastupitelů.

Projednávalo se vše týkající se pozemků – výměny, směny a pod.
Došlo na personální změny.

Pan Ing. Petr Muczka se vzdal členství v zastupitelstvu i finančním výboru. V zastupitelstvu jej nahradil Ing. Kocián Petr Ph.D, ve finančním výboru bude předsedkyni vykonávat Mgr. Monika Kotíková. Změna nastala i v Dotačním výboru – Pana Marka Dehnera nahradil pan Ing. Josef Martínek.

Pak se schvalovaly ceny vodného a stočného a příspěvky pro příspěvkové zařízení.
Nejdůležitějším bodem bylo chválení rozpočtu pro rok 2023, kde významnou částkou je
50.mil. Kč na investice.

Na závěr informace o prodeji stavebnin za cca 4,2 mil. Kč a majetek SK Kravaře ( hřiště, tribuny, šatny a pod. ) byl darem převeden na město.

Téměř všechny body byly schváleny jednohlasně.

 

Bc. Irena Sentenská
Jistota Kravaře        

Zobrazeno: 161 krát