Pro 062020
 

O budoucnosti kravařského aquaparku se toho za poslední rok namluvilo a napsalo spousty. Já sám jsem zde apeloval na vyhlášení referenda, aby si lidé řekli, zda má město koupit 5/8 aquaparku od Buly Arény (dále BA) za 30 000 000 korun.

Referendum vyhlášeno nebylo, stávající vedení města se o názor občanů nezajímá. Paní starostka se jednání s BA neúčastní a nechává celou tíhu na panu Schwarzovi. Spolu s ním vyjednává advokát JUDr. Aleš Klech z ostravské advokátní kanceláře FORLEX s.r.o. a snad také městský právník. Výsledky jednání tohoto „týmu“ jsou pro město katastrofální. To jsem zde už jednou napsal a nyní je to nutno zopakovat. Naši vyjednavači „vyjednali“ odkup 5/8 aquaparku za 30 000 000 Kč a dalších 6 000 000 Kč na dotacích pro BA na roky 2021 a 2022. Celkem tedy 36 000 000 Kč. Návrh smluv má schválit příští zasedání zastupitelstva. Je otázkou, zda už samo vyjednávání o koupi za tuto částku nebylo protiprávní, protože zastupitelstvo už dříve schválilo strop pro vyjednávání na 20 000 000 Kč, když odhadní cena podílu BA je cca 16 695 000 Kč. Co vedlo naše vyjednavače k souhlasu s takovým navýšení ceny? Napadá mě jediné – neschopnost.

Nyní trochu odbočím. Vím od spolehlivého zdroje, že BA chce uzavřít hotel a pronajmout jej i se zázemím Alzheimer Centru. Nebude už tedy aquapark pro svou činnost potřebovat. Vyjednávací pozice BA se tímto výrazně zhoršila. A co na to naši vyjednavači? Místo aby využili oslabené pozice BA ke snížení kupní ceny, vypotili šestatřicetimilionovou smlouvu.

Mně osobně vadí, že se jednání neúčastní paní starostka, jako nejvyšší představitel obce. Několikrát jsem ji vyzval, aby se jednání účastnila. Dokonce i veřejně v říjnovém čísle Besedníku. Bez odezvy. Objevily se i hlasy některých zastupitelů – dejme tomu Buly co chce, ať už máme klid. Jenže když zaplatíme 36 miliónů místo šestnácti, tak se vystavujeme nebezpečí, že nás někdo požene k odpovědnosti pro chování neslučujícím se s chováním řádného hospodáře, jak nám to ukládá zákon. Já se domnívám, že více než dvojnásobek odhadní částky je porušením tohoto principu i zákona.

Ing. Herbert Kahler
JISTOTA

Zobrazeno: 120 krát