Led 202016
 

JistotaVážení spoluobčané,
přinášíme Vám kompletní přehled o tom jak kdo hlasoval na 9. zastupitelstvu pro finanční dary paní starostce a pánům místostarostům.

Finanční dar 100 000,- Kč
pro Mgr. Moniku Brzeskovou:
Finanční dar 65 000,- Kč
pro Ing. Andrease Hahna
Finanční dar 65 000,- Kč
pro Ing. Petra Muczku
Hlasování dar Mgr. Monika Brzesková Hlasování dar Ing. Andreas Hahn Hlasování dar Ing. Petr Muczka

Ing. Herbert Kahler, JISTOTA

Zobrazeno: 66 krát