Kvě 132019
 

Vážení spoluobčané,
jak jsem slíbil, přinášíme Vám výsledky hlasování Zastupitelstva města o dotaci pro Buly Arénu.

Nejprve poznámka:
Je-li vznesen protinávrh na usnesení, pak se vždy hlasuje nejprve o protinávrhu a teprve pak o návrhu na usnesení.

Protinávrh pana Heriberta Sentenského:
Městské Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravař Buly Aréně pro rok 2019 ve výši 3.000.100 Kč., za předpokladu, že zájmové sdružení Buly Aréna bude dodržovat, že bude provoz tohoto hřiště stejně jako v roce 2018 a rozdíly v cenách mezi rokem 2018 a 2019 budou vráceny školám.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Kravaře neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kravaře pro rok 2019 Buly Aréně – zájmové sdružení, IČ: 70630097, se sídlem Hlučínská 252/151, 747 21 Kravaře.

Ing. Herbert Kahler
JISTOTA

Zobrazeno: 301 krát