Pro 112017
 

Začnu tím, že SK Kravaře na listopadovém zasedání Zastupitelstva SK Kravaře žádal Město Kravaře o dotaci 100 000,- Kč. Z městské Rady bylo Zastupitelstvu doporučeno neschválit tuto žádost, z důvodu že SK už letos obdržel dotaci ve výši 100 000,-Kč a v žádosti neuvádí žádné nové skutečnosti, které by měly vést k navýšení dotace. Rozhodl jsem se radním osvěžit paměť svým diskuzním příspěvkem. Doslova jsem řekl, cituji:

“Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, rok co rok se na zasedání zastupitelstva projednávají dotace pro spolek SK, jehož jsem předsedou. Letos jsme žádali o 250 000 korun a dostali 100 000,-Kč. Chtěl bych vám tímto poděkovat za tento příspěvek a vysvětlit vám, proč žádáme o další peníze. Všem vám je známo z předchozích zasedání Zastupitelstva, že fotbalový areál, který je naším majetkem má ve výpůjčce MFK Kravaře. Současně s vyjednáváním o výpůjčce byla vedena jednání o převodu tohoto majetku na město. Jednání začala v roce 2014 a mimo jiné se jednalo také o tom zda součástí vypůjčeného majetku bude i restaurační zařízení, které jsme pronajímali panu Miroslavu Josefusovi za roční nájem až 200 000,-Kč. Konečná domluva s představiteli města zněla zahrnout restauraci do výpůjčky a žádat město o dotace ve výši nájmu. Byla nám přislíbená částka 200 000,- Kč ročně.

Současný stav je tristní: Restauraci jsme dali do výpůčky MFK, ale představitelé města se ke svému slibu nehlásí. A nyní pozor. Panu Josefusovi restauraci pronajímá Buly aréna pana Hadamczika. K jakému přemetu mezi MFK a Buly došlo se mohu pouze domnívat, ale nájemné od provozovatele restaurace skutečně dostává Buly. A nám dotace 100 000,-Kč výpadek z nájemného nenahradí.

Proto vás žádám, vážené kolegyně a kolegové, abyste náš spolek podpořili a hlasovali pro můj návrh na usnesení, který dohodnutou výši dotace reflektuje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení individuální dotace pro spolek SK Kravaře z.s. ve výši 100 000,- Kč.“, konec citace.

Zastupitelstvo pak hlasováním můj protinávrh nepřijalo, ale nepřijalo ani návrh Rady. V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

Následně pak vyšel v červeném Regionu článek “Hadamczik, kontra SK Kravaře”. Poskytl jsem redakci tohoto média opis mého příspěvku ze zasedání Zastupitelstva. V článku jsou použity některé pasáže, ale podstatné věci, jako že pan Josefus má restauraci pronajatou od BULY, ty tam prostě chybí. Nevím nakolik autentické jsou výroky pana Aloise Hadamczika, uvedené v tomto článku. Ty zveřejněné mi připadají, že jsou mimo realitu. O existenci SK Kravaře rozhodují jeho členové a pak snad Bůh, ale to pan Hadamczik není.

Ing. Herbert Kahler, JISTOTA

Zobrazeno: 704 krát