Srp 172015
 

Dobrý den všem čtenářům,
před pár týdny jsem požádala Odbor financí na Městském úřadě v Kravařích o poskytnutí výpisu čerpání dotace z rozpočtu města Kravaře pro jednotlivé spolky.

Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodla provést celkové zhodnocení celé této finanční akce, ráda se s Vámi o tom podělím.

Je pravdou, že jsem odpověď obdržela v poměrně krátké době, ale nedostala jsem všechny požadované informace. Ne, z důvodu neochoty, ale formulář, který spolky jako žádost vypisovaly, neobsahoval všechny mé požadované údaje. Z mého pohledu tedy nedokonalý formulář. Nedozvěděla jsem se, zda jedná žadatel za spolek či podnikatelský subjekt, kolik mají spolky členů apod. Něco jsem „vyguglila“ něco se ve městě „ vědělo „, ale vše byly jen kusé informace nebo dohady.

Při té příležitosti jsem si jen nedokázala představit, jak mohla Rada města rozhodovat o spolcích, když nevěděla, co přesně dělají pro kravařské občany, kolik mají členů, apod. Najednou mi tady chybí více informací. Zrovna tak by měl být rozpočet s finanční částkou pro dotace rozdělen na dvě kapitoly a to jedna určená na podporu podnikání ve městě a jedna jen pro spolky. Dělit by se dotace měly dle zásluh, podpořit ten spolek, který nesedí s rukama v klíně a finančně podpořit i začínající podnikatele. Taktéž zastávám názor, že finančně by měly být podpořeny pouze spolky a podnikatelské subjekty se sídlem a trvalým pobytem v Kravařích.

Jen stěží by pak probíhala na našich webových stránkách bouřlivá diskuze na téma Sportovní klub SIPA SPORT Opava, dle výpisu z živnostenského registru spolek, jinak s neurčitým počtem členů, bez trvalého bydliště v Kravařích, s nejasnou činnosti. Na plakátech, pozývající všechny k návštěvě fotbalové soutěže Visegrad CUP U11, nejsou uvedeni ani jako pořadatelé ani jako sponzoři, přesto na tuto soutěž obdrželi částku 25.000 Kč od města, nehovořím o dalších dotacích z jiných měst. (Magistrát města Opavy, MSK Ostrava) Jsou však spolky jako rybáři, myslivci, včelaři apod., kteří se svým zájmům nejen věnují a propagují ho na různých soutěžích a akcích, kde se mohou pobavit všichni kravařští občané, ale ti pak ve finále dostanou od města pouze část požadovaných peněz, částku od 5000 – 10.000Kč v tom lepším případě. Některé spolky nedostanou ani korunu. Zoufale málo za celoroční práci. Řekla bych ostudné.

Přesto jsou některé spolky dotované v plné výši. Nevím, zda se jedná o výhru, neboť na oplátku musí svou činnost přenést do Bully, kde mohou využít ledovou plochu. Tedy dotační částka skončí opět ve sportovním areálu.

Opravdu jsme takto chtěli rozdělovat dotace a být při tom spravedliví v očích občanů Kravař?

Pánové a dámy, zkuste se nad tím vším zamyslet nebo si vezměte příklad ze sousedních obcí!

Bc. Irena Sentenská

Zobrazeno: 152 krát