Pro 212015
 

Vážení spoluobčané,
na devátém zastupitelstvu dne 16.12.2015 byli obdarováni paní strarostka částkou 100 000 Kč a oba páni místostarostové, každý částkou 65 000 Kč. Dar jim navrhl pan tajemník a schválilo zastupitelstvo jedenácti koaličními hlasy. Jistota byla proti, ostatní opoziční zastupitelé se hlasování zdrželi, kromě nepřítomného Ing. Jana Skřečka. Návrh pana tajemníka najdete pod názvem „Dar 2015„.

Vystoupil jsem v diskuzi k tomuto bodu řekl jsem přibližně toto:
„K tomuto bodu mám dvě připomínky:
1) Městskému rozpočtu chybí peníze. Z tohoto důvodu se bude dnes schvalovat rozpočtové provizorium na příští rok. A právě z tohoto důvodu by se žádné dary rozdávat neměly.
2) Dar by měl dostat člověk potřebný a za takové nelze považovat paní Starostku ani místostarosty. Když už potřebujeme někoho obdarovat, tak dejme tyto peníze na charitu.“

Po ukončení diskuze mě paní starostka sjela: „Na charitu mi nesahejte, pane Kahlere!“ Reagovat jsem už nemohl, tak zde prezentuji co jsem na zasedání Zastupitelstva nemohl: V žádném případě nesahám na VAŠI CHARITU, paní starostko. Jen se snažím bránit prázdnou městskou pokladnu (a jak je vidět neúspěšně).

Ještě pro pořádek. Nepátral jsem po tom, kolik vedoucí představitelé kravařské radnice „berou“. Ale prostudoval jsem Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Podle tohoto Nařízení starosta obce s rozšířenou působností s počtem obyvatel 6800 pobírá měsíční odměnu vyšší než 50 000Kč měsíčně (já jsem napočítal 51011Kč), t.j. více než 600 000Kč ročně a místostarostové více než půl milionu ročně. Domnívám se, že to jsou částky které v sobě nesou i odměnu za reprezentaci a osobní angažovanost ve prospěch obce.

Ing. Herbert Kahler, JISTOTA

Zobrazeno: 96 krát