Bře 172017
 

Dne 16.3.2017 odvysílala Česká televize v programu Černé ovce příspěvek o panu Mgr. Petru Sanderovi, který ještě dnes, po 3 letech, nestaví svůj dům. Dnešní situaci lze přičíst jednání zastupitelstva a návrhu směrnice podané odborem výstavby. Dne 16.12.2015 byla zastupitelstvem schválena „Směrnice pro výstavbu v rozvojových obytných zónách města Kravaře„, nikoliv jednohlasně.

Zastupitelé JISTOTY tušili problémy, které by mohly nastat a nechtěli stavebníky v Kravařích zatěžovat dalšími finančními závazky např. za výstavbu komunikace, za rozvody veřejných sítí apod. Tento případ je zatím v Kravařích ojedinělý, může se však stát komukoliv z Vás.

Přílohou zde přikládáme hlasování k předložené směrnici:

Bc. Irena Sentenská, JISTOTA

Zobrazeno: 1085 krát