Zář 272022
 

Uznávám porážku ve volbách do zastupitelstva města a gratuluji všem zvoleným zastupitelům.

Ing. Herbert Kahler
Jistota Kravaře

 

 

Vážení naši voliči, děkuji Vám za hlasy, které jste nám ve volbách do zastupitelstva města přinesli,
i když to pro přidělení mandátu nestačilo. Možná nepodložená fáma o spolupráci s HH byla důvodem neúspěchu,
možná jen ostatní voliči chtěli na radnici někoho jiného.

Přeji Vám proto hodně úspěchů v životě a ještě jednou děkujeme.

Bc. Irena Sentenská
Jistota Kravaře

Zobrazeno: 14 krát

Zář 082022
 

CO PLÁNUJEME?

Vážení spoluobčané, my ve Sdružení nezávislých kandidátů JISTOTA nejsme celebrity, ale hospodáři. Podle nás Kravaře potřebují ve vedení lidi, kteří dokážou lépe hospodařit než se to děje doposud. Hospodařit ve prospěch všech občanů Kravař nejen ve prospěch některých jednotlivců, či zájmových skupin. Proto jsme si vytýčili jako první bod našeho programu snížení ceny svozu popelnic o 300,- Kč v tomto volebním období s výhledem do budoucna tento poplatek úplně zrušit. Celý článek »

Zobrazeno: 145 krát

Zář 082022
 

Poslední zastupitelstvo v tomto volebním období se konalo 7.9.2022 kde se sešlo 16 zastupitelů.

Bylo velmi krátké. Nejdříve běžné formality a pak už jen prodej pozemku , popř.jejich narovnání. Vedení města bylo upozorněno na to, že by se o svůj majetek mělo lépe starat a ne hned narovnávat či prodávat. Bod týkající se stavebnin bereme na vědomí. Stále se jedná. Budeme kupovat nebo bez zájmu přihlížet prodeji už rozhodne asi nové vedení a nové zastupitelstvo.

Pak už jen diskuze. Hlásí se SPD, paní Jarmila Hamplová, která čte dopis pana Davida Bitomského. Ten má nemocenskou a nemůže se osobně dostavit. Pan Bitomský se snaží popsat volební období ve kterém působil jako radní. Občas však zaskočí až do minulého a předminulého období. V té chvíli již paní starostka ze své moci konči čtení dopisu a žádá SPD ať dopis téměř na 4 strany zašle zastupitelům e-mailem. Na závěr ještě diskuze ohledně výstavby bytového domu na Cihelní ulici. Občané žádají o pomoc město, které jim však nemůže vyhovět.

Konec už patří poděkování všem za vykonanou práci. Kdo z nás se opět sejde na prvním zastupitelstvu, ukáží naší voliči.

 

Bc. Irena Sentenská
Jistota Kravaře

Zobrazeno: 36 krát

Srp 252022
 

NEJSME CELEBRITY.

 

Nejsme celebrity, jak je moderní doba prezentuje, ale hospodáři. Tyto tzv. celebrity řídí kravařskou radnici nepřetržitě dvacet let. Nejprve pan Ing. Andreas Hahn pod taktovkou pana Aloise Hadamczika a pak paní Mgr. Monika Brzesková, která se v této funkci vzepřela Hadamczikovu diktátu a přeběhla ke KDU-ČSL. Výsledky jejich hospodaření máme každý den před očima. Celé Hlučínsko může být výstavní skříní České republiky. Celé, až na Kravaře. Celou tu dobu nám celebrity slibují rekonstrukci náměstí, nový hřbitov, levnější poplatky za odpady, když je budeme třídit, bezpečnost, doprava, parkování… Jen samé sliby.

My dokážeme, že to jde. A začneme právě popelnicemi. Týká se všech občanů města, proto je to pro nás problém č.1. Naším cílem je “POPELNICE ZA 400,-Kč”. Přestaneme peníze rozhazovat a použijeme je tam, kde přinesou užitek každému občanovi Kravař.

 

                                                                                                                                                                                                  Ing. Herbert Kahler
JISTOTA

 

 

 

Zobrazeno: 287 krát

Čvn 132022
 

Jedno z posledních zastupitelstev

se uskutečnilo dne 8.6.2022 v zasedací místnosti v budově městského úřadu v počtu 15 členů.

Po běžných formalitách se jednalo hlavně o převody, prodej a směny pozemků. Schvalovaly se některé dotace a účetní uzávěrka.

Nejočekávanější byl bod, který řešil bývalé stavebniny v Kravařích. Celý článek »

Zobrazeno: 186 krát

Kvě 312022
 

MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ STADION.

Konečně mohu napsat MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ STADION. Od roku 2011 do konce roku 2021 jsem byl předsedou SK Kravaře. Tehdy v tom roce 2011 měl SK osm oddílů včetně fotbalu. Sportovci obecně se v té době potýkali se zoufalým nedostatkem peněz. Předsedou fotbalového oddílu byl tehdy pan Josef Večerek (1947). Ten záhy skončil a po něm vedl fotbal pan Marek Šárka. Svérázný člověk, který tvrdil, že je na něj vyvíjen nátlak ze strany vlivných osobností města aby se fotbal osamostatnil, že pak dostane více peněz na zvelebení stadionu. Tak vznikl MFK Kravaře. Celý článek »

Zobrazeno: 111 krát

Dub 272022
 

Kravaře nevybíraly nájem za pozemky.

Tak zní název článku, který vyšel v regionálním tisku Region Opavsko dne 26.dubna 2022. V článku se píše o tom, jak se celá záležitost dostala ve známost a dokonce je zde pochválen i odbor místního hospodářství včetně vedoucího, který brilantně problém objevil a vyřešil. Jako zastupitelka za Jistotu Kravaře jsem se rozhodla článek analyzovat. Celý článek »

Zobrazeno: 132 krát

Bře 252022
 

Stavebniny Kravaře

Na jednání zastupitelstva města dne 8.12.2021 se mimo jiné projednával i bod, týkající se stavebnin v Kravařích.

Obdrželi jsme informací, kterou bychom mohli klidně nazvat jako klamnou.

 

Paní Mgr. Monika Brzesková, starostka města uvedla:

“Dosud není uzavřená nájemní smlouva na pozemky pod části stavebnin OD Tempo, které jsou užívány bez nájemní smlouvy z důvodu neustálých žádostí o dílčí změny ze strany OD Tempo. Celý článek »

Zobrazeno: 251 krát

Bře 122022
 

Poslední Zastupitelstvo města

se konalo dne 9.3.2022 nejprve v počtu 17 zastupitelů, postupně se připojili ještě 2 zastupitelé. Po absolvování běžných záležitostí jsme schvalovali program zastupitelstva. Vystoupila jsem s dotazem, proč nebyl do programu projednávání zařazen i dopis paní Margity Filipové (adresovaný zastupitelům města v prosinci 2021), se žádostí o úpravu značky na Náměstí, který nedostal žádný zastupitel a zda je připraveno k tomuto usnesení. Program doplněn  o tento bod nebyl. Prý bude vysvětleno v diskuzi. Celý článek »

Zobrazeno: 109 krát

Bře 082022
 

Starostka města Kravaře svolává podle ustanovení §103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 20. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře.

Zasedání proběhne ve středu 9.3.2022 v 16:00 hodin na zámku v Kravařích.

Program jednání naleznete na webových stránkách města Kravaře.

Zde je odkaz na živý přenos ze zasedání:

https://www.youtube.com/channel/UCWqpifQsU4XRPUfnGf6RJnQ

Zobrazeno: 12 krát