Pro 022021
 

Rada města rozdělovala.

Dne 8. listopadu 2021 se sešla 56. Rada města Kravaře za účelem projednání svého programu, tedy bodů, které jsou důležité pro plynulý chod města. Jednání je neveřejné, ale všichni zastupitelé obdrží vždy usnesení, kde se dozvídáme o konkrétním jednání. Celý článek »

Zobrazeno: 122 krát

Pro 022021
 

Starostka města Kravaře svolává podle ustanovení §103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 20. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře.

Zasedání proběhne ve středu 8.12.2021 v 16:00 hodin na zámku v Kravařích.

Program jednání naleznete na webových stránkách města Kravaře.

Zde je odkaz na živý přenos ze zasedání: https://www.youtube.com/channel/UCWqpifQsU4XRPUfnGf6RJnQ

Zobrazeno: 18 krát

Zář 272021
 

Vážení naši čtenáři,

Dne 22.9.2021 proběhlo zastupitelstvo v počtu 15 zastupitelů ve Farní stodole. Zastupitelstva jsem se tentokrát z důvodu jiného pracovního vytížení nezúčastnila, přesto se mi povedlo, sledovat alespoň některé pasáže v on-line vysílání. Celý článek »

Zobrazeno: 135 krát

Zář 222021
 

Starostka města Kravaře svolává podle ustanovení §103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 18. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře.

Zasedání proběhne ve středu 22.9.2021 v 16:00 hodin ve Farní stodole v Kravařích.

Program jednání naleznete na webových stránkách města Kravaře.

Zde je odkaz na živý přenos ze zasedání: https://www.youtube.com/channel/UCWqpifQsU4XRPUfnGf6RJnQ

Zobrazeno: 54 krát

Čvn 252021
 

Zastupitelstva dne 23.6.2021 se zúčastnilo 18 zastupitelů. Omluvili se 3 zastupitelé.

Po běžném zahájení, schvalujeme návrhovou komisi a program jednání. Bereme na vědomí usnesení Rady města.

Pak oceňujeme dárce krve. Dostávají nejen „plavenku“. V Kravařích máme dárce, kteří dosud darovali krev i více než 160krát. Patří jim velké poděkování. Schvalujeme závěrečné účty. Celý článek »

Zobrazeno: 381 krát

Čvn 202021
 

Starostka města Kravaře svolává podle ustanovení §103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 18. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře.

Zasedání proběhne ve středu 23.6.2021 v 16:00 hodin ve Farní stodole v Kravařích.

Program jednání naleznete na webových stránkách města Kravaře.

Zde je odkaz na živý přenos ze zasedání: https://www.youtube.com/channel/UCWqpifQsU4XRPUfnGf6RJnQ

Zobrazeno: 48 krát

Dub 302021
 

Proběhlo dne 28.4.2021 v počtu 15 zastupitelů, bylo tedy usnášeníschopné. Po úvodních formalitách jako je určení ověřovatele zápisu, schválení návrhové komise, schválení programu. Doplňujeme bod k dotacím. Na vědomí bereme Inventarizační zprávu, zprávu o činnosti rady a zprávu o plnění úkolů minulého zastupitelstva. Prodáváme a převádíme pozemky. Schvalujeme novou obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. Celý článek »

Zobrazeno: 204 krát

Dub 212021
 

Starostka města Kravaře svolává podle ustanovení §103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 17. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře.

Zasedání proběhne ve středu 28.4.2021 v 16:00 hodin ve Farní stodole v Kravařích.

Program jednání naleznete na webových stránkách města Kravaře.

Zde je odkaz na živý přenos ze zasedání: https://www.youtube.com/channel/UCWqpifQsU4XRPUfnGf6RJnQ

Zobrazeno: 35 krát