Led 012017
 

Zobrazeno: 110 krát

Pro 192016
 

Zasedání města dne 15.12.2016 začalo v poklidné a snad už i sváteční atmosféře, kdy se předávaly ocenění a nějaké dárky bezplatným dárcům krve. Pak následovalo schvalování jednotlivých bodů. Vše probíhalo jako vždy, taky v poklidu až do chvíle, kdy se začal projednávat rozpočet na rok 2017, ve kterém nejsou vyčleněny skoro žádné prostředky na investice, a to jsem dnes v rádiu zaslechla, že příští rok by měl být ve znamení investic, kdy se konečně okolní města vzpamatovávají z předešlých chudších let. Tak nevím, v Kravařích tato doba asi ještě nenastala. Další bod byl taktéž zajímavý, nákup energií z Buly Arény. Působilo to dost nejasně a vysvětlování pana Hahna na mě působilo, při dalších dotazech, čím dál víc zamotaně. Celý článek »

Zobrazeno: 219 krát

Pro 162016
 

Kázání o morálce a arogance, to byl závěr středečního zastupitelstva, které probíhalo jinak v klidném duchu. První problém nastal před schválením rozpočtu města na rok 2017. Opozice vyzvala vedení města k vysvětlení, proč návrh investic není zakomponován v rozpočtu. Peníze prý budou použity z fondu oprav. Snad. Co se týče hřiště na Dvořisku, obyvatelé dávají přednost kapličce, uvedla starostka. Nezodpověděla však, proč město dosud nepožádalo o dotaci na hřiště z fondu ČEZu. Opozice se jednohlasně zdržela hlasování.

Celý článek »

Zobrazeno: 179 krát

Pro 052016
 

JISTOTU znepokojuje výše výdajů za právní služby, za které město Kravaře rok co rok vynakládá více než milion korun. Naše zastupitelka Bc. Irena Sentenská proto požádala o kopie smluv a faktur, které s těmito výdaji souvisí. Řízení dosud není u konce, ačkoliv žádost byla podána již 1.8.2016 a dosud ji provázejí obstrukce ze strany města.

Celý článek »

Zobrazeno: 214 krát

Lis 292016
 

V rámci projektu „Nové horizonty. Pietrowice Wielkie – Kravaře“  proběhlo v neděli 27. listopadu 2016 „Setkání zastupitelů Města Kravaře a gminy Pietrowice Wielkie“. Je to jedna z aktivit, která se konala na polské straně v rámci již zmíněného projektu. Díky tomuto setkání došlo k vzájemné výměně zkušeností, seznámili jsme se s okolím gminy Pietrowice Wielkie, jejich tradicemi a zvyky. Prohlédli jsme si místní školu a její vybavení – učebny, jídelnu, tělocvičnu. Prohlídku jsme zakončili panoramatickým výhledem na okolí. Venku jsme si prohlédli nové hřiště s umělým povrchem a venkovní fitko. Celý článek »

Zobrazeno: 117 krát

Lis 112016
 

Nic důležitého, nic extrémního, ale koalice téměř úplná. Chyběli jen omluveni Bc. Petra Guldová, Petr Jochim a Ing. Milan Rostek. Sešlo se 18 zastupitelů.

Schvalovaly se dotace Moravskoslezského kraje pro hasiče a kotlíkové dotace a také dotace města. Dotace z Moravskoslezského kraje na činnost SDH byla schválena jednohlasně, zato dotace města na činnost Sportovního klubu Kravaře nebyla schválena přes odpor opozice. Celý článek »

Zobrazeno: 192 krát

Zář 252016
 

Před jednáním zastupitelstva proběhla prezentace návrhu studie projektu Kutského hřbitova. Návrh prezentoval pan Ing. Arch. Adam Večerek (ať pan architekt promine, pokud jeho jméno je uvedeno chybně). Návrh řeší několik etap výstavby, ta první, která zahrnuje např. oplocení, komunikaci, parkování a začlenění stávajícího hřbitova do kontextu, by měla být zahájená do 4 let. Poslední etapa v návrhu končí asi okolo roku 2080. Celý článek »

Zobrazeno: 162 krát

Zář 192016
 

JistotaNavzdory předpovědi počasí jsme se sešli v sobotu ráno na smluveném místě, nafasovali plastové pytle na odpadky a započali s úklidem zvolené lokality. Z počátku to vypadalo, že uklízet nebude co, brzy se však ukázalo, že naše obavy jsou neopodstatněné. Odpadky jsou opravdu všude. Nestačili jsme se divit, co vše dokáží lidé vyhodit v přírodě. A je jedno zda je to přírodní památka, či nikoliv. Celý článek »

Zobrazeno: 264 krát

Zář 132016
 

Tuto sobotu, 17. září 2016, se spolu s našimi opozičními kolegy z ANO 2011 zúčastníme akce Ukliďmě svět, ukliďme Česko. Zveme všechny příznivce čistého životního prostředí, kteří chtějí pomoci s úklidem našeho města, aby se zúčastnili této akce s námi. Lokalitu k úklidu vybral pan Martin Schwarz (ANO 2011) a bude to národní přírodní památka Odkryv v Kravařích (stará pískovna). Sraz bude v sobotu v 9:00 ráno na odbočce k pískovně (ulice Lelkova za městem směrem k vodojemu – mapa zde).

S sebou si vezměte rukavice, dobrou náladu a chuť udělat něco pro životní prostředí. Plastové pytle na odpadky dostanete na místě. Pokud bude zájem, můžeme si po akci sednout a opéct buřty (každý nechť si donese na co má chuť).

Sdružení nezávislých kandidátů JISTOTA

Zobrazeno: 209 krát