Pro 132018
 

12.12.2018 se konalo třetí zasedání zastupitelstva. Kromě Bc. Petry Guldová a Ing. Andrease Hahna, který ještě nestačil složit slib zastupitele a je údajně stále nemocný, byli přítomni všichni zastupitelé. Zasedání mělo tentokrát dvě části – pracovní (neveřejnou) a oficiální.

Nejzávažnější informací pro nás bylo vypovězení smlouvy o sdružení mezi Městem Kravaře a Buly arénou. SMLOUVU VYPOVĚDĚLA BULY ARÉNA s tím, že jménem Buly bude nadále vyjednávat JUDr. Lubor Bernatík. Město pověřilo vyjednáváním svého právníka. Výpovědní lhůta je jeden rok. Do jednoho roku by tedy měla být na světě nová smlouva. Doufejme, že se to podaří a dobrá vůle bude na obou stranách.

Ve veřejné části byli nejprve oceněni plavci, kteří se zúčastnili soutěže „Plave celé město“ v níž se Kravaře umístily na druhém místě po předchozích dvou vítězstvích. Poté byly schváleny ceny za stočné a poplatek za svoz odpadů na rok 2019 a upraveny poplatky za psy.

Rozpočet na rok 2019 byl hladce schválen. V diskusi pak MUDr. Sylva Náhlíková kritizovala skutečnost, že ještě stále někteří naši spoluobčané spalují nevhodná paliva v nevyhovujících kotlech. A to byl také jediný vzruch jinak. Pak se ptám, proč v programu není zmínka o schůzi kontrolního výboru. Místostarostka vysvětluje.

Závěr a organizační záležitosti.

Bc. Irena Sentenská
Ing. Herbert Kahler
zastupitelé Jistoty

Zobrazeno: 196 krát