Kvě 262016
 

JistotaZačalo to volebním programem. Všude si děti mají kde hrát, jen ne na Dvořisku. Nabídky typu „zajeďte si hrát před Buly do Koutů“ neakceptují matky, které nemají auto. Představa, že půjdou s kočárkem a malým capartem 2,5 km pěšky, je pro tyto matky noční můrou.

Začali jsme bojovat.

Náš zastupitel Ing. Herbert Kahler nejdříve sám navštívil Povodí Odry, aby zjistil, zda je vůbec možné stavbu realizovat. Zjistili jsme, které pozemky patří městu. Pozemek, kde je současné sportovní hřiště se nám jevil jako ideální místo. V současné době si zde chodí zahrát fotbal malí kluci a rodiče, kteří je doprovázejí si nemají kde sednout a jejich další mladší potomci, kde hrát. Řešení se tedy nabízelo.

Povodí Odry nemělo námitek s řešením, neboť se již nejedná o aktivní povodňovou zónu. Zpracovala jsem návrh umístění prolézaček a laviček vč. cenového návrhu jedné firmy, která dodá průlezky vč. certifikátu a osazení. Spolu s Ing. Herbertem Kahlerem jsme navštívili vedoucí odboru výstavby paní Jitku Holešovou, která souhlasila s výrokem Povodí Odry a uvedla, že dokonce není potřeba vydávat stavební povolení, neboť v katastru už hřiště je specifikováno.

Požádali jsme o schůzku starostku města paní Mgr. Moniku Brzeskovou. Jednání proběhlo v únoru a další schůzka byla stanovena po zhodnocení topolů dendrologem. A na návrh Ing. Kahlera se touto záležitostí zabývala Rada města.

Z vyjádření paní starostky jsou problémem především finance, přestože cenový návrh hovořil o částce do 100.000 Kč. Paní starostka zjišťovala další možnosti, neboť situaci by mohly zhoršit ještě vzrostlé topoly, které by mohly spadnout na děti. Schůzka se uskutečnila v úterý tohoto týdne.

Názorové stanovisko dendrologa je po pravdě zvláštní. Vadí mu, že domeček s prolézačkou a pískovištěm bude stát na kraji hřiště, kde dosahují kořeny topolů, které by nemusely vydržet nápor dětských nožiček, a mohlo by tak dojít k poškození stromů. Orba na poli, z druhé strany topolů, pravděpodobně nevadí. Stejně jako to, že hřiště v současné době slouží rekreačnímu fotbalu. Nebo to pan dendrolog neví? Starostka města navrhla jiné řešení – občané Dvořiska si sami upraví hřiště (posečou, rozhrabou apod.) a město v budoucnu osadí průlezky. Záležitost dvou let. Dalším řešením je, podle paní starostky, změna lokality, zřejmě na popud dendrologa. Dětské hřiště přesunout k ZUŠ. To je možné ihned, pokud bude mít město peníze. Sejdeme se opět 14. června, aby nám paní starostka řekla něco o financích, doporučila nám, hledat dotace.

Záležitost je otevřená. Dětské hřiště na Dvořisku je rovněž ve volebním programu SNK – Za Kravaře prosperující, které paní starostka reprezentuje.

Uvidíme, co vzejde z příští schůzky.

Bc. Irena Sentenská
Ing. Herbert Kahler
Zastupitelé, JISTOTA

Zobrazeno: 139 krát