Čvc 202015
 

JistotaJsou prázdniny, okurková sezóna a tedy nejlepší čas, hodnotit dosažené výsledky a čas věnovaný komunální politice v prvním roce po volbách.

V březnu loňského roku se sešli dva současní zastupitelé, aby založili sdružení. Shodli se na jménu JISTOTA. Postupně se přidávali další členové a s počtem 21 kandidátů jsme šli do voleb, kde jsme získali 2 mandáty a místo v opozici. Pro nováčky určitě slušné, pro naše sdružení, které chce něčeho dosáhnout, neuspokojivé.

Slíbili jsme si, že budeme pracovat, tak jak nejlépe bude možné. Budeme informovat nejen naše voliče o dění v obci, ale umožníme i široké veřejnosti vyslovit svůj názor na našich stránkách, což se setkalo s obrovským úspěchem. Najednou tu bylo něco, co dalo občanům jistotu ( JISTOTU ), že nebudou prozrazeni, nikdo na ně nebude poukazovat a mstít se jim za jejich názor. Úspěch těchto stránek dokládá i návštěvnost v číslech.

I na politickém poli jsme zaznamenali pár drobných úspěchů. Jako první jsme informovali o kamerovém systému v ulicích města. Požádali jsme o kompletní informace k poskytovaným dotacím z rozpočtu města a informovali jsme občany např. o odměnách původního vedení města.   Velkým úspěchem pro nás byl realizovaný slib paní starostky o poskytnutí prostoru v Besedníku pro naše články.

To co bylo tabu pro bývalé vedení města se najednou stalo realizovatelné i přesto, že někteří členové koalice tvrdí, že nikdy opozici nebránili cokoliv zveřejnit.

Jsme v opozici, proto nemůžeme očekávat splnění našeho programu, který jsme voličům dali. I proto se zvedla cena popelnice, přestože to nebylo nutné, proběhla dražba pozemků, přestože se vše dalo řešit jinou cestou a byl schválen rozpočet města s enormně vysokou částkou na pohoštění a právní služby, které jsou navíc velmi neprůhledné. Ne však každé vítězství koalice musí být naší prohrou. Pokud se bude projednávat záležitost, která bude ku prospěchu všem obyvatelům Kravař, jsme i my připraveni návrh podpořit. Nebojíme se však hlasovat proti nebo zdržet se hlasování pokud je to v rozporu s našim přesvědčením.

Zvykli jsme si na skutečnost, kdy nás oslovují občané a vyjadřují nám pochvalu za webové stránky a podporují nás v našem jednání. Je příjemné tyto skutečnosti znát a vědět, že nejsme ve vakuu.

JISTOTA nezakrněla. Scházíme se pravidelně, řešíme spolu postupy jednání, navrhujeme řešení další práce nebo si jen tak povídáme. Zároveň uvítáme každého nového člena, který se nebojí vyjádřit svůj názor pod svým pravým jménem, přestože to nebude mít takový občan vždy jednoduché.

A na závěr? Nemůžeme očekávat zázraky, ale krůček po krůčku se dostáváme do podvědomí občanů Kravař. Jsme tady a budeme za občany bojovat. Máme však před sebou ještě dlouhé období.

Bc. Irena Sentenská

Zobrazeno: 136 krát