Irena Sentenská

Čvn 132022
 

Jedno z posledních zastupitelstev

se uskutečnilo dne 8.6.2022 v zasedací místnosti v budově městského úřadu v počtu 15 členů.

Po běžných formalitách se jednalo hlavně o převody, prodej a směny pozemků. Schvalovaly se některé dotace a účetní uzávěrka.

Nejočekávanější byl bod, který řešil bývalé stavebniny v Kravařích. Celý článek »

Zobrazeno: 138 krát

Dub 272022
 

Kravaře nevybíraly nájem za pozemky.

Tak zní název článku, který vyšel v regionálním tisku Region Opavsko dne 26.dubna 2022. V článku se píše o tom, jak se celá záležitost dostala ve známost a dokonce je zde pochválen i odbor místního hospodářství včetně vedoucího, který brilantně problém objevil a vyřešil. Jako zastupitelka za Jistotu Kravaře jsem se rozhodla článek analyzovat. Celý článek »

Zobrazeno: 114 krát

Bře 252022
 

Stavebniny Kravaře

Na jednání zastupitelstva města dne 8.12.2021 se mimo jiné projednával i bod, týkající se stavebnin v Kravařích.

Obdrželi jsme informací, kterou bychom mohli klidně nazvat jako klamnou.

 

Paní Mgr. Monika Brzesková, starostka města uvedla:

“Dosud není uzavřená nájemní smlouva na pozemky pod části stavebnin OD Tempo, které jsou užívány bez nájemní smlouvy z důvodu neustálých žádostí o dílčí změny ze strany OD Tempo. Celý článek »

Zobrazeno: 225 krát

Bře 122022
 

Poslední Zastupitelstvo města

se konalo dne 9.3.2022 nejprve v počtu 17 zastupitelů, postupně se připojili ještě 2 zastupitelé. Po absolvování běžných záležitostí jsme schvalovali program zastupitelstva. Vystoupila jsem s dotazem, proč nebyl do programu projednávání zařazen i dopis paní Margity Filipové (adresovaný zastupitelům města v prosinci 2021), se žádostí o úpravu značky na Náměstí, který nedostal žádný zastupitel a zda je připraveno k tomuto usnesení. Program doplněn  o tento bod nebyl. Prý bude vysvětleno v diskuzi. Celý článek »

Zobrazeno: 100 krát

Pro 022021
 

Rada města rozdělovala.

Dne 8. listopadu 2021 se sešla 56. Rada města Kravaře za účelem projednání svého programu, tedy bodů, které jsou důležité pro plynulý chod města. Jednání je neveřejné, ale všichni zastupitelé obdrží vždy usnesení, kde se dozvídáme o konkrétním jednání. Celý článek »

Zobrazeno: 102 krát

Čvn 252021
 

Zastupitelstva dne 23.6.2021 se zúčastnilo 18 zastupitelů. Omluvili se 3 zastupitelé.

Po běžném zahájení, schvalujeme návrhovou komisi a program jednání. Bereme na vědomí usnesení Rady města.

Pak oceňujeme dárce krve. Dostávají nejen „plavenku“. V Kravařích máme dárce, kteří dosud darovali krev i více než 160krát. Patří jim velké poděkování. Schvalujeme závěrečné účty. Celý článek »

Zobrazeno: 368 krát

Dub 302021
 

Proběhlo dne 28.4.2021 v počtu 15 zastupitelů, bylo tedy usnášeníschopné. Po úvodních formalitách jako je určení ověřovatele zápisu, schválení návrhové komise, schválení programu. Doplňujeme bod k dotacím. Na vědomí bereme Inventarizační zprávu, zprávu o činnosti rady a zprávu o plnění úkolů minulého zastupitelstva. Prodáváme a převádíme pozemky. Schvalujeme novou obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. Celý článek »

Zobrazeno: 196 krát

Úno 252021
 

Zastupitelé se schází na jednání dne 24.2.2021 v 16.00 hod ve Farní stodole, přítomno je 18 členů. Jednání zahajuje starostka města. Je jmenovaná zapisovatelka, ověřovatelé zápisu, komise pro vyhotovení usnesení, vše bez připomínek. Celý článek »

Zobrazeno: 267 krát

Úno 072021
 

Značka nebyla vidět proto musel strom pryč. Dá se to okomentovat? Dá, Pat a Mat v Kravařích. Takhle rozhoduje vedení města o našem životním prostředí.

Bc. Irena Sentenská
Jistota

Zobrazeno: 35 krát