Herbert Kahler

Čvc 302020
 

1. března tohoto roku jsem zde napsal, že by se vedení města mělo zeptat občanů Kravař, zda chtějí zaplatit za odkoupení 5/8 aquaparku 30 000 000 korun a vypsat obecní referendum. Celý článek »

Zobrazeno: 177 krát

Bře 222020
 

Strašák COVID-19 na nás vyskakuje z televize, z rádia, sociální sítě jsou přesyceny „zaručenými“ zprávami.

Jak tedy předcházet strachu z onemocnění? Předejít strachu asi nejde, ale je důležité mu nepodlehnout. Život jednou epidemií nekončí, člověk musí řešit i jiné problémy a postupně se vrátit k normálnímu životu. Nevyhledávat na diskusních fórech rady typu „jedna paní povídala“, ale řídit se radami moudrých. Zde vám nabízím přečíst si, co nám radí dva profesoři z Bulovky, Jiří Beneš a Ladislav Machala. Čtěte zde.

Celý článek »

Zobrazeno: 201 krát

Bře 012020
 

V pátek 21. února se mělo začít se zakonzervováním aquaparku. Aquapark měl být uzavřen do doby, než se vyřeší majetkové poměry mezi městem a BULY ARÉNA – zájmové sdružení. Ve středu 19. února se konalo bouřlivé zasedání zastupitelstva, na kterém padlo hodně silných slov, ale Buly, které zde zastupoval pan Marcel Hadamczik a jeho právník, trvalo na zakonzervování. To jsme ještě někteří zastupitelé nevěděli, že město má v rukávu žolíka t.j. další předběžné opatření, které zajišťuje prodloužení dodávek elektrické energie pro aquapark (byli jsme informováni až den poté). Buly se ale rychle zorientovalo a nabídlo městu prodej svého podílu za třicet miliónů (odhadní cena tohoto podílu je ale přibližně poloviční) a nádavkem chce roční podporu svých soukromých aktivit ve výši 3 100 000 korun, za něž nabízí zdarma kravařským školám a školkám a také jednomu kroužku CVČ užívání sportovišť. V jakém rozsahu nevím.

Celý článek »

Zobrazeno: 184 krát

Úno 212020
 

Pokaždé, když se na zastupitelstvu jedná o aquaparku, přijdou lidé aby podpořili Hadamcikovce v jejich snaze získat z městských peněz další miliony. Mají ale jednostranně pokroucené informace. Myslí si, že město doposud dávalo na provoz  aquaparku 3 100 000 Kč ročně a nyní tyto peníze už nechce dát, proto musí být aquapark uzavřen, protože zájmové sdružení BULY ARÉNA, zastoupené panem Marcelem Hadamczikem, tento provoz bez pomoci města“neutáhne“.

Tyto desinformace je třeba dát na pravou míru.

Celý článek »

Zobrazeno: 747 krát

Lis 272019
 

27.11.2019 se bude konat další zasedání zastupitelstva. Hlavními body budou rozpočet na rok 2020 a také aquapark. Místostarosta předkládá hned tři opatření k aquaparku. V prvním chce nabídnout odkup podílu od Buly arény, zájmového sdružení (dále jen Hadamczik) za třicet milónů Kč, přičemž odhad, který si nechalo vypracovat město vyčíslil hodnotu tohoto podílu na 16 695 000 Kč. Je zřejmé, proč pro tuto nabídku nebudu hlasovat. Podle mého názoru zodpovědný hospodář se musí řídit odborným posudkem.

Celý článek »

Zobrazeno: 200 krát

Říj 292019
 

Deváté zasedání zastupitelstva se mělo konat 6.11.2019. Termín je změněn na 4.11.2019, zřejmě proto, že někdo z koalice šestého nemá čas. A potřebný bude každý hlas. Program zastupitelům rozeslala starostka hodinu poté, co jsem doručil na podatelnu MÚ návrh Jistoty a Nové síly na doplnění programu, ale náš návrh se v programu neobjevil.

Celý článek »

Zobrazeno: 200 krát

Říj 212019
 

Zastupitelé Jistoty a Nové síly vyzvali starostku Mgr. Moniku Brzeskovou a radního Ing. Petra Muczku k odstoupení z funkcí. Otevřenou výzvu otiskl říjnový Besedník, takže každý kravařský občan nyní ví, co nás k tomu vedlo. Tedy jen stručně hlavní fakta. V roce 2015 schválilo zastupitelstvo „dary“ 100 000,-Kč pro starostku Mgr. Moniku Brzeskovou a místostarostové Ing. Andreas Hahn a Ing. Petr Muczka dostali po 65 000,-Kč. Následně Ministerstvo vnitra podalo žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě a ten zrušil příslušná usnesení zastupitelstva, kterými zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí těchto „darů“.

Celý článek »

Zobrazeno: 211 krát

Zář 192019
 

Bývalo špatným zvykem, že si mocní tohoto města, přihrávali tučné odměny. Bylo to vždy na vánoce a říkali tomu dary. Jejich ovečky (rozuměj koaliční zastupitelé) jim je rok co rok odhlasovali.

V roce 2014 se do zastupitelstva dostala poprvé JISTOTA a hned jsme tyto praktiky napadli. Koaliční zastupitelé nás ale hladce přehlasovali s oblíbenou formulkou, že starostce a místostarostům závidíme jejich zaslouženou odměnu.

Celý článek »

Zobrazeno: 300 krát

Zář 122019
 

Rezignace místostarostky Mgr. Hradilové a radního Ing. Rostka na funkce odstartovaly politickou krizi, která nemá v Kravařích precedens. Hned na počátku jsem byl osloven místostarostou Schwarzem a byl jsem dotázán na náš (JISTOTY) náhled na vzniklou situaci. Informoval jsem ho, že JISTOTA bude menšinovou koalici (KDU-ČSL a ANO) tolerovat a poskytne jí tichou podporu. Nepožadovali jsme za to žádnou funkci. Následně mne požádala o schůzku starostka Mgr. Brzesková a nabídla mi funkci radního. Byl jsem touto nabídkou poctěn, ale musel jsem ji odmítnout s tím, že nebudu působit v radě, kde má jedna strana nadpoloviční většinu (v tomto případě KDU-ČSL čtyři místa ze sedmi). Stejnou nabídku na místo v radě jsem dostal zanedlouho od Ing. Weczerka a pana Jochima z KDU-ČSL a se stejnou argumentací jsem ji odmítnul.

Celý článek »

Zobrazeno: 265 krát