admin

Dub 272019
 

Již 5té zasedání se konalo 24. 4. 2019 v 17 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva. Sešli se téměř všichni zastupitelé, chyběla jen paní MUDr. Náhlíková a pan Lukáš Glabasnia.

Slavnostní slib skládal pan ing. Andreas Hahn a usedl na dřívější místo pana Ing. Herberta Kahlera.

Celý článek »

Zobrazeno: 241 krát

Pro 162014
 

Dnes bude našem městě oficiálně spuštěn kamerový systém. Přinášíme vám bližší informace.  Ve městě je rozmístěno 8 stacionárních kamer. Dále je k dispozici jedna mobilní.

Celý článek »

Zobrazeno: 116 krát

Pro 152014
 

Na 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře byl mimo jiné schválen Návrh peněžního daru předložený tajemníkem MěÚ Kravaře, Ing. Pavlem Novotným. Zde si můžete přečíst podrobnosti.

Zobrazeno: 146 krát

Pro 142014
 

Dobrý den všem.

Založili jsme Opoziční klub.
Ráda bych se proto s Vámi zde podělila o průběh jednání Opozičního klubu, který se sešel ve čtvrtek dne 11.12.2014 ve večerních hodinách. Dobrou zprávou je, že většina členů opozice je soudržná a má i tentokrát shodné či jednotné názory. Jen Ing. Jan Skřeček (ČSSD) a Martin Schwarz (ANO 2011) své místo ještě dosud nenašli, o čemž svědčí i jejich absence…

Z pracovní chůze vzešlo několik výstupů, které budeme prezentovat na zastupitelstvu dne 15.12.2014. Zda své názory a návrhy obhájíme, se ukáže po hlasování v průběhu 2. zastupitelstva.

Bc. Irena Sentenská

Zobrazeno: 100 krát

Pro 052014
 

Starostka města Kravaře svolává podle ustanovení §103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 2. zasedání zastupitelstva města.

Zasedání proběhne v pondělí 15.12.2014 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře MěÚ Kravaře, Náměstí 43, 1. patro dv. č. 205

Celý článek »

Zobrazeno: 183 krát

Pro 052014
 

Ve čtvrtek 4.12.2014 proběhlo druhé zasedání finančního výboru.  Oproti minulému týdnu přišel navíc pan tajemník pan Pavel Novotný a pan Milan Rostek. Schválil se zápis z minula. Dále se prošly upřesňující dotazy a členové dostali informaci ke kamerovému systému. Poté proběhlo hlasování o jednotlivých bodech Rozpočtu pro rok 2015.

Jelikož jsou výstupy z tohoto zasedání zatím neveřejné – slouží jako interní informace pro zastupitele – zveřejníme je po zasedání zastupitelstva, které proběhne v pondělí 15.12.2014.

Zobrazeno: 58 krát

Pro 032014
 

Dobrý den všem.

Ve středu 26.11. proběhlo první zasedání Finančního výboru. Členové dostali aktualizované příjmy a výdaje z rozpočtu města oproti dodaným materiálům. Prošly se jednotlivé položky, ke kterým měli členové výboru dotazy. Buď tázajícímu stačila odpověď paní Robenkové, vedoucí finančního odboru, nebo místostarosty pana Muczky anebo si vedoucí finančního odboru poznačila požadavek na upřesnění informací do následujícího jednání. Další schůzka proběhne 4.12.2014 kde by již měly zaznít konkrétní návrhy na změny v rozpočtu města.

O schůzce Vás budeme informovat.

Schůzky se zúčastnil náš jediný zástupce ve výborech, Ing. Marek Weczerek, který je členem Finančního výboru.

Zobrazeno: 54 krát