Dub 302018
 

Kravařský aquapark – chlouba města i jablko sváru. V poslední době se o něm často hovoří. Kolují fámy a šuškandy, protože občané nejsou informovaní, jak to vlastně s aquaparkem je. Pokusím se vnést trošku světla do problému, který hýbe Kravařemi.

Současný stav, tak jak platí už více než deset let, je dán „Smlouvou o sdružení“ z roku 2006 mezi městem Kravaře, zastoupeným tehdejším starostou panem Ing. Andreasem Hahnem a zájmovým sdružením BULY ARÉNA, zastoupeným panem Marcelem Hadamczikem. Z této smlouvy si dovolím na několika místech citovat.

Nejprve vložený majetek:

BULY ARÉNA vložila dotaci 75 000 000,- Kč, které jí poskytlo Ministerstvo financí ČR a pozemky v hodnotě 941 000,- Kč
Město Kravaře vložilo částku 42 976 000,-Kč a pozemky v hodnotě 2 024 000,-Kč. Celkem tedy 45 000 000,- Kč. Na tuto částku si vzalo úvěr.
Z výše uvedeného plyne poměr vlastnictví 5/8 ku 3/8 hodnoty majetku ve prospěch BULY ARÉNA.

Provoz po kolaudaci Aquaparku je také řešen touto smlouvou. Stanovuje, že provoz zajišťuje město prostřednictvím svých zaměstnanců. BULY ARÉNA zajišťuje kontrolu. Dále se ve smlouvě praví, že pokud se dostane při provozu Objektu sdružení do ztráty, jde tato ztráta zcela k tíži Města. A také, že na nákladech souvisejících s provozem Objektu, který zajišťuje Město, se bude podílet výhradně Město. Za náklady související s provozem Objektu se považují rovněž veškeré opravy a údržba Objektu.

Domníváme se, že setrvávat nadále v tomto stavu není možné.
Některým zastupitelům se tato smlouva jeví jako nevyvážená a usilují o její změnu. Chceme, aby se oba subjekty podílely na provozních nákladech v poměru svých majetkových vkladů (včetně oprav a údržby nebo případné ztráty). Starou smlouvu je nutno vypovědět (výpovědní lhůta je jeden rok) a uzavřít novou. Vypovězení smlouvy neznamená uzavření Aquaparku, ale je podmínkou pro uzavření smlouvy nové, která by vztahy narovnala.

Ing. Herbert Kahler,
zastupitel JISTOTA

Zobrazeno: 447 krát