Dub 052021
 

Zastupitelstvo města schválilo na svém únorovém zasedání odkoupení části Aquaparku, která dosud patřila Buly Aréně (BA) a další doprovodné smlouvy k majetkovému vyrovnání mezi městem Kravaře a BA. Co je na tom špatně? Špatná je dojednaná cena.

Nechci se pouštět do podrobností, které tomu předcházely, ale po posledních volbách se zdálo nemožné pokračovat dále na spolupráci v Aquaparku, tak obě strany začaly pracovat na jejím ukončení. Názory se velmi lišily.

Dne 5.4.2019 nabídlo město, že odkoupí podíl BA za částku 14 017 652,94 Kč (16 695 000 částka ze znaleckého posudku – 2 677 347,06 součet všech ztrát).

Dne 15.4.2019 byl pověřen JUDr. Aleš Klech z advokátní firmy FORLEX s.r.o. jednáním o ceně spoluvlastnického podílu Aquaparku. Za město vyjednával místostarosta pan Martin Schwarz. Starostka se jednání neúčastnila, i když jsem ji k tomu několikrát vyzýval. Jednání nikam nevedla a BA vypověděla smlouvy o dodávkách elektrické a tepelné energie pro Aquapark k datu 30.11.2019. Panu Klechovi se podařilo tuto hrozbu odvrátit předběžným opatřením okresního soudu, i když byl úspěšný teprve napodruhé.

Následovala žaloba města na Aquapark, datovaná 10.12.2019, v níž se město domáhalo rozsudku, který by zrušil spoluvlastnictví města Kravaře a BA a přikázal vypořádat spoluvlastnictví tak, že město zaplatí BA přiměřenou náhradu podle znaleckého posudku, t.j. 16 695 000 Kč. Nutno podotknout, že rozsudek soudu není sprosté slovo. Soud rozhoduje ve věci, v níž se zainteresované strany nejsou schopny dohodnout.

Kdy přesně nastal obrat nevím. Jisté je, že už v srpnu 2020 mluvil pan Schwarz o odkupu za 30 000 000 Kč. Na únorovém zasedání Zastupitelstva bylo rozhodnuto, že ke zrušení spoluvlastnictví dojde mimosoudní dohodou. Město zaplatí BA za její podíl 30 000 000 Kč a nádavkem dostane BA ještě 6 000 000 Kč dotace.

Jestliže se v žalobě z 10.12.2019 uvádí částka 16 695 000 Kč jako přiměřená náhrada za podíl BA, tak logicky lze dovodit, že 36 000 000 Kč je částka nepřiměřená i s přihlédnutím k tomu, že vzhledem k pandemické situaci je Aquapark už rok uzavřen a chátrá.

Ing. Herbert Kahler
zastupitel JISTOTA

Zobrazeno: 159 krát