Úno 222018
 
22. zasedání Zastupitelstva města Kravaře (21.2.2018)

Narváno bylo tentokrát v zasedací místnosti městského úřadu. To příznivci pana Aloise Hadamczika přišli povzbudit svého guru v boji o městské milióny. Jak tato bitva dopadne se dalo už předem usuzovat z některých indicií. Už Hadamczikova přítomnost na zasedání a stoprocentní účast 21 zastupitelů signalizovaly, že má zajištěn potřebný počet jedenácti hlasů. Před hlasováním se vedla emocionální diskuse a já lituji, že jsem se dal do ní vtáhnout. Věcných argumentů padlo ale málo. Mezi ty věcné patří návrh pana Ing. Milana Rostka, aby Zastupitelstvo projednalo na příštím zasedání současné vztahy mezi Městem a Buly. Paní starostka přislíbila, že tuto věc připraví.

Pan Hadamczik opětovně nedodržoval jednací řád a svým sebestředným projevem několikanásobně překročil povolených pět minut, skákal do řeči diskutujícím a mluvil, když neměl slovo. Nakonec se přestal ovládat a použil i slova, která se nesmí vysílat v televizi před dvaadvacátou hodinou. Zdatně mu sekundoval pan Mgr. Josef Melecký, který opěvoval svého Mistra a naopak se nezdržel urážlivých výroků na adresu některých zastupitelů. A byly slyšet také hlasy příchozích. Pan Hadamczik si přivedl i svého špičkového právníka, který se ale odmítl vyjádřit k předmětu sporu. Byl ale ochoten odpovědět na dotazy, týkající se smluv a pak se omluvil a odešel.

Potom nastal zvrat, pan Petr Jochim podal protinávrh, který nabízel dva miliony korun pro Buly a zahrnoval některé omezující podmínky. Např. stažení výpovědi smlouvy o dodávkách elektrické energie pro Aquapark před vyplacením částky. Tento návrh nezískal potřebný počet hlasů a hlasovalo se o dotaci.

Před hlasováním si ještě vzala slovo paní Bc. Marie Melecká a řekla, že bude hlasovat pro tuto dotaci. Tak se stalo. Dotace byla schválená jedenácti hlasy. Co je ale podstatné – omezující podmínky ve schválené smlouvě nejsou. Jinými slovy je zaděláno na problémy. Po hlasování odešel ze zasedání pan Ing. Jan Skřeček. Splnil si svou povinnost a šel.

Závěr: Celé to bylo kvalitně narežírované divadlo.

Ing. Herbert Kahler
Bc. Irena Sentenská
JISTOTA

Zobrazeno: 391 krát