Srp 052019
 

V pořadí 7. zastupitelstvo se konalo o prázdninách, dne 31. 7. 2019 ve složení 17 zastupitelů.

Na pořadu dne bylo pouze vyřešení chybějících členů rady a zvolení uvolněného místostarosty, vč. jeho kompetencí.

Byla stanovena ověřovatelka zápisu, pak už jen volební komise.

Pan Martin Schwartz byl zvolen uvolněným místostarostou, tedy místostarostou na plný úvazek i díky našim hlasům, které jsme mu dali proto, že současně bylo zrušeno místo druhého místostarosty a tím jsme naplnili část našeho volebního programu. Zároveň jsme schválili i jeho kompetence, volilo se v poměru 12 pro, 5 proti.

Další volby již asi nebyly realizovány v souladu s představou KDU-ČSL a ANO. V jednotném poměru 10 pro a 7 proti neprošel volbou pan Petr Vilášek, pan David Bitomský, paní Bc. Petra Guldová. Pro úspěšné zvolení je vždy potřeba 11 hlasů pro. Opět není vedení města úplné a zastupitelé se mohou připravit na další jednání.

Zda bude na radnici nové vedení nebo doplněno stávající ukáže zastupitelstvo v září.

Pak už jen informace o Aquaparku. Buly aréna chce prodat městu svůj podíl za 50.mil.Kč, 20 mil. Kč při podpisu smlouvy a pak 10 let 3.000 mil. Kč každý rok, jak nás informoval dopisem právní zástupce Buly.

Bc. Irena Sentenská
Ing. Herbert Kahler
JISTOTA

Zobrazeno: 243 krát