Úno 252018
 

Hlavní postavou 22. zasedání kravařského zastupitelstva byl bezpochyby pan Alois Hadamczik, který působí jako kravařský zastupitel již od voleb v roce 2002, tedy už šestnáctým rokem. Není služebně nejstarším zastupitelem, ale je natolik dominantní, že bez jeho souhlasu se na radnici neodehraje žádné zásadní rozhodnutí.

V posledním volebním období se ale začíná jeho dominance drolit. Jeho nejbližší spojenec, Ing. Andreas Hahn už není starostou a své účinkování na městském úřadě ukončil tajemník pan Ing. Pavel Novotný. Když se k tomu přidá nástup nových zastupitelů v opozici, kteří se nehodlají smířit se zavedenými pořádky, pak je vidět, jak to má pan Hadamczik v poslední době těžké.

Sehnat potřebný počet hlasů k tomu, aby zastupitelstvo schválilo peníze pro Buly Arénu, je stále těžší. V nouzi nejvyšší pak musel pro tuto dotaci hlasovat i sám Hadamczik, aby nasbíral potřebný počet jedenácti hlasů. Byl ve střetu zájmu, což před hlasováním deklaroval. To mu ale nezabránilo hlasovat.

Metody, jak potřebné hlasy získat jsou vůči Městu stále drsnější. Jak jsme již psali, před zasedáním zastupitelstva vypovědělo Buly smlouvu na dodávky elektrické energie pro Aquapark s tím, že pokud Buly nedostane z městského rozpočtu 3 100 000,-Kč, bude dodávka elektrické energie přerušena a Aquapark bude uzavřen. Pan Hadamczik na zastupitelstvu prohlásil, že Buly je jeho majetek a majetek jeho rodiny, ale provozování tohoto majetku je veřejnou službou.

Někteří zastupitelé ho podporují a tvrdí, že je povinností města dotovat Buly nadále touto vysokou částkou. Nepatrná menšina uznává nárok Buly na „nějakou dotaci“ a ostatní nechtějí Buly podporovat dokud se nevyřeší majetkové a smluvní vztahy, které jsou nastaveny nevýhodně pro město (viz. Aquapark, kde celou vzniklou ztrátu hradí město a z případného zisku bere větší část ((5/8)) Buly).

Na zasedání se rozvinula diskuse v níž měl hlavní slovo pan Hadamczik. Z jejího průběhu bylo vidět (Jak probíhala popisujeme v příspěvku „A je to doma!“), že někteří zastupitelé preferují rozkvět soukromého majetku pana Hadamczika před správou majetku městského. Dali nám na vědomí kolik volebních období je ten který z nich v zastupitelstvu a jaké mají zásluhy.

Práce pro město je bezpochyby záslužná. Zdůrazňuji PRO MĚSTO. Jenže pokud je tato práce pokřivená tak, že nadřazuje soukromou Prosperitu nad veřejnou, pak není něco v pořádku.

Protinávrh na nižší dotaci s omezujícími podmínkami (např. výplatu peněz podmínit stažením výpovědi) neprošel a ve schválené smlouvě tato omezení nejsou. Aby se situace nemohla opakovat bude muset město převzít iniciativu a začít jednat o smlouvách, které jsou mezi městem a Buly.

Budeme držet palce.

Ing. Herbert Kahler
Bc. Irena Sentenská
JISTOTA

Zobrazeno: 398 krát