Úno 112019
 

Dne 4.2.2019 se konala druhá schůze Výboru pro dotace, kulturu a sport. Sešlo se nás 6 členů (omluvena byla paní Monika Ševčíková) a jako host přišel pan místostarosta Martin Schwarz.

Program schůze obsahoval tři body. Jako první byl projednán a schválen Jednací řád výborů zastupitelstva města Kravaře.

Ve druhém bodě jsme projednali a schválili podobu žádosti o poskytnutí individuální dotace pro letošní rok. Letošní rok bude, co se týče dotací spolkům, průlomový. Z rozpočtu města dostanou dotaci všechny spolky registrované v našem městě. Jedním z kritérií pro výši dotace bude počet členů. Členové musí samozřejmě mít trvalé bydliště v Kravařích.

Nakonec přišlo projednání možnosti snížení poplatku za zapůjčení stanů městským spolkům a možnosti využití prostor zámku pro činnost těchto spolků.

Marek Dehner
JISTOTA

Zobrazeno: 136 krát